Visualització de contingut web

Biblioteques d'educació

Biblioteca de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) especialitzada en educació, LIJ i biblioteques escolars.
 
La Biblioteca d'Educació està especialitzada en les matèries de les quals s'ocupa el Ministeri i és centre de referència en matèria educativa. L'objectiu fonamental que té és cobrir les necessitats d'informació del departament i adquirir, processar i difondre la pròpia documentació. Actualment, està oberta a tots els ciutadans que desitgen consultar-ne els fons, amb orientació especial a tots els centres i a tots els professionals i estudiosos del món de l'educació. 
      
Biblioteca especialitzada en educació i pedagogia de la Universitat de València
 
La biblioteca de l'Associació de Mestres Rosa Sensat té un fons de més de 66.000 títols i un fons històric en educació de gran rellevància, que comprén uns 4.000 llibres i 79 títols de revistes anteriors a l'any 1939, fruit del llegat de mestres i pedagogs com ara Rosa Sensat, Artur Martorell i Angeleta Ferrer.
 
Servei d'informació especialitzat en educació, ciència, tecnologia, societat i innovació (CTS+I) i cultura a Iberoamèrica, que se centra en la recuperació i classificació de documentació electrònica i recursos en Internet de tota mena.
 
La Biblioteca Digital Educativa de la Región de Murcia (BIDEMUR) permet l'accés obert a la col·lecció patrimonial formada pels fons bibliogràfics, des del segle XVI, procedents dels instituts d'ensenyament secundari de la comunitat autònoma de Múrcia.
 

Biblioteca Digital sobre Discapacitat

La Biblioteca Digital Educativa pertany al Servei d'Informació sobre Discapacitat (SID), el qual disposa d'un portal temàtic en Internet amb informació sobre discapacitat. A la Biblioteca Digital, l'usuari pot consultar tots els documents a text complet que estan recopilats en aquest servei. Tots aquests documents s'han sotmés a una categorització i anàlisi documental. Gràcies a aquesta categorització, es pot fer la consulta segons el tipus de document que siga, o bé segons els diversos temes, col·lectius i àmbits. Igualment, es pot buscar per text lliure.

Biblioteca i Centre Documental del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

La Biblioteca del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya és un centre especialitzat en temes d'educació, obert al públic i de lliure accés. Té com a objectius, entre d'altres, donar suport a les necessitats informatives del departament i atendre les consultes externes d'investigadors i professionals de l'educació.
 

BNEscolar

Col·lecció de més de 8.500 recursos digitals, seleccionats de la col·lecció de la Biblioteca Digital Hispánica per l'interés que té per a docents i educadors. Pot ser molt útil per a enriquir i complementar els continguts educatius del currículum d'ensenyament mitjà.