Convocatòries 2023

Convocatòries 2023

I. AJUDES IMPULS DELEGATS TERRITORIALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (TRDELE)

Ajudes a les organitzacions sindicals i empresarials de la Comunitat Valenciana destinades a l'impuls d'els/les delegats/as, supervisors/as o responsables territorials de prevenció de riscos laborals, per a l'exercici 2023 (TRDELE), Treball.

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

II. AJUDES ALS SINDICATS I ORGANITZACIONS SINDICALS (TROSIN)

Subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2023 (TROSIN). Treball.

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

III. AJUDES A LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL I A l'INCREMENT DE LA PRODUCTIVITAT (TRJOLA)

Ajudes a empreses privades destinades a la reducció de la jornada laboral i a l'increment de la productivitat en centres de treball de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2023 (TRJOLA). Treball.

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

IV. AJUDES COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL (TRCOIN)

Ajudes per al foment de la col·laboració institucional a través d'accions sectoriales i intersectorials mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborales a la Comunitat Valenciana, per la l'exercici 2023. Treball

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ