convocatòries 2024

convocatòries 2024

I. AJUDES PER A AUTÒNOMS PERSONES FÍSIQUES (TRRETA)

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en la Mutualitat alternativa a la Seguretat Social del col·legi professional que corresponga, dels persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, dins del Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2024.

 

II. AJUDES PER A AUTÒNOMS PERSONES JURÍDIQUES (TRASOC)

Ajudes a ASSOCIACIONS de persones treballadores autònomes destinades a afavorir el manteniment i la consolidació de l'ocupació autònoma en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2024 (TRASOC). Treball.

 

III. AJUDES A LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL I A L'INCREMENT DE LA PRODUCTIVITAT (TRJOLA)

Ajudes a empreses privades destinades a la reducció de la jornada laboral i a l'increment de la productivitat en centres de treball de la Comunitat Valenciana que van obtindre l'any 2022 resolució favorable al projecte presentat en la convocatòria de 2022 (TRJOLA). Treball.