Convocatòries 2021

Convocatòries 2021

 

 

CONVOCATÒRIES 2021

 

I. AJUDES PER A  AUTÒNOMS PERSONES FÍSIQUES (TRRETA) 

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, per a l'exercici 2021 (TRRETA). Treball.

  • ORDRE 5/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana.
  • CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 5/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ d'1 de març de 2021, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, dins del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021.

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

II. AJUDES PER A AUTÒNOMS PERSONES JURÍDIQUES (TRASOC) 

Ajudes a ASSOCIACIONS de persones treballadores autònomes destinades a afavorir el manteniment i la consolidació de l'ocupació autònoma en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021 (TRASOC). Treball.

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ

 

III. AJUDES PER A AUTÒNOMS COVID 19 (TRACOV) 

Ajudes urgents a les persones treballadores autònomes amb la condició que siguen beneficiàries de les prestacions extraordinàries *COVID 19 de la Seguretat Social, en els mesos de gener i/o febrer de 2021 (TRACOV). Treball.

 

 

 

IV. AJUDES CONCESSIÓ DIRECTA A PERSONES PER COMPTE D'ALTRI  AFECTADAS PER ERTOS A CAUSA (COVID 19) 

Ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores per compte d'altri afectades amb suspensió del contracte per un expedient de regulació d'ocupació a conseqüència de l'emergència sanitària causada per la Covid-19. (Decret 18/2021, de 29 de gener. Treball.

 

CONSULTA WEB PERSONES BENEFICIÀRIES

 

V. AJUDES EN MATÈRIA DE COL.LABORACIÓ INSTITUCIONAL (TRCOIN) 

Ajudes per al foment de la col·laboració institucional a través d'accions sectorials i intersectorials, mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021. Treball.

 

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ

 

VI. AJUDES A SINDICATS I ORGANITZACIONS SINDICALS (TROSIN) 

Subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021 (TROSIN). Treball.

  • ORDRE 28/2016, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2021, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.
  • RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual resol la concessió de les subvencions previstes en la Resolució de 8 d'abril de 2021, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.

 

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ