Convocatòries 2022

Convocatòries 2022

I. AJUDES PER A  AUTÒNOMS PERSONES FÍSIQUES (TRRETA) 

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, per a l'exercici 2022 (TRRETA). Treball.

 

 APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

II. AJUDES COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL (TRCOIN)

Ajudes per al foment de la col·laboració institucional a través d'accions sectorials i intersectorials mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022. Treball

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

III. AJUDES PER A AUTÒNOMS PERSONES JURÍDIQUES (TRASOC)

Ajudes a ASSOCIACIONS de persones treballadores autònomes destinades a afavorir el manteniment i la consolidació de l'ocupació autònoma en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (TRASOC). Treball.

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

IV.AJUDES Als SINDICATS I ORGANITZACIONS SINDICALS (TROSIN)

Subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022 (TROSIN). Treball.

 

V. AJUDES A la REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL I A l'INCREMENT DE LA PRODUCTIVITAT (TRJOLA)

Ajudes a empreses privades destinades a la reducció de la jornada laboral i a l'increment de la productivitat en centres de treball de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (TRJOLA). Treball. 

 

                   APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ