Portals

revistes subscrites en l'actualitat

Educació infantil

Aula de Infantil

Aula de Infantil

Aula de InfantilAula de Infantil té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent; contribuir a la construcció d'un camp professional específic de l'educació infantil; informar sobre altres aspectes que configuren la cultura de la infància; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat, i fomentar una actitud investigadora sobre la pràctica educativa.

 • Etapa: infantil
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumarios

Guix d'Infantil

Guix d'Infantil

Guix d'Infantil té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent; contribuir a la construcció d'un camp professional específic de l'educació infantil; informar sobre altres aspectes que configuren la cultura de la infància; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat, i fomentar una actitud investigadora sobre la pràctica educativa.

 • Etapa: infantil
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumaris

Infancia: educar de 0 a 6 años

Infancia: educar de 0 a 6 años

Infancia: educar de 0 a 6 añosInfancia: Educar de 0 a 6 Años és una revista que apareix amb vocació de constituir un fòrum viu de comunicació, reflexió, diàleg i col·laboració per a tots els que estan relacionats amb l'atenció i l'educació dels xiquets de 0 a 6 anys a tot Espanya.

 • Etapa: infantil
 • Ed. Rosa Sensat
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumaris

Infància: educar de 0 a 6 anys

Infància: educar de 0 a 6 anys

Infància: Educar de 0 a 6 Anys és una revista que apareix amb vocació de constituir un fòrum viu de comunicació, reflexió, diàleg i col·laboració per a tots els que estan relacionats amb l'atenció i l'educació dels xiquets de 0 a 6 anys a Catalunya.

 • Etapa: infantil
 • Ed. Rosa Sensat
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumaris

Educació primària

Aula de Innovación Educativa

Aula de Innovación Educativa

Aula de Innovación EducativaAula de Innovación Educativa té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent sobre la didàctica general; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; fomentar una actitud investigadora sobre la pràctica educativa, i informar sobre nous recursos i propostes en el camp de l'ensenyament.

 • Etapa: primària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: mensual
 • Sumaris

Guix: Elements d’Acció Educativa

Guix: Elements d’Acció Educativa

Guix: Elements d'Acció Educativa té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent sobre la didàctica general; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; fomentar una actitud investigadora sobre la pràctica educativa, i informar sobre nous recursos i propostes en el camp de l'ensenyament.
 

 • Etapa: primària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: mensual
 • Sumaris

Educació secundària

Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales

Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales

Alambique : Didáctica de las Ciencias ExperimentalesAlambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat; contribuir a la construcció d'un camp específic de la didàctica de les ciències experimentals; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; afavorir la renovació del discurs pedagògic dominant i obrir vies per a la superació crítica; buscar una influència intel·lectual i pràctica que permeta traslladar les idees educatives innovadores a un sector de la professió i a la pràctica escolar, i donar a les experiències didàctiques la mateixa "categoria" científica i el mateix valor que la investigació teòrica.

 • Etapa: secundària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Articles: de Didàctica de la Llengua i de la Literatura

Articles: de Didàctica de la Llengua i de la Literatura

Articles: de Didàctica de la Llengua i de la LiteraturaArticles: de Didàctica de la Llengua i de la Literatura té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat; contribuir a la construcció d'un camp específic de la didàctica de la llengua i la literatura; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; afavorir la renovació del discurs pedagògic dominant i obrir vies per a la superació crítica; buscar una influència intel·lectual i pràctica que permeta traslladar les idees educatives innovadores a un sector de la professió i a la pràctica escolar, i donar a les experiències didàctiques la mateixa "categoria" científica i el mateix valor que la investigació teòrica. 

 • Etapa: secundària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Aula de Secundaria

Aula de Secundaria

Aula de SecundariaAula de Secundaria té com a objectius proporcionar als docents i a la resta dels agents educatius instruments i recursos que els ajuden en la seua pràctica, així com altres informacions i novetats per al seu desenvolupament professional; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; promoure l'experimentació i el desenvolupament d'activitats innovadores; proporcionar continguts que permeten traslladar les idees educatives innovadores a altres contextos; mantindre una certa "tensió" entre la teoria i la pràctica que proporcione als lectors un exercici de pensament crític i que els plantege, al seu torn, interrogants que conviden a la reflexió sobre la mateixa pràctica.
 

 • Etapa: secundària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumaris

Eufonía: Didáctica de la Música

Eufonía: Didáctica de la Música

Eufonía: Didáctica de la Música té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat; contribuir a la construcció d'un camp específic de la didàctica de la música; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; afavorir la renovació del discurs pedagògic dominant, i obrir vies per a la superació crítica; buscar una influència intel·lectual i pràctica que permeta traslladar les idees educatives innovadores a un sector de la professió i a la pràctica escolar, i donar a les experiències didàctiques la mateixa "categoria" científica i el mateix valor que la investigació teòrica.

 • Etapa: secundària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Iber: Didáctica Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Iber: Didáctica Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Íber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat; contribuir a la construcció d'un camp específic de la didàctica de les ciències socials; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; afavorir la renovació del discurs pedagògic dominant i obrir vies per a la superació crítica; buscar una influència intel·lectual i pràctica que permeta traslladar les idees educatives innovadores a un sector de la professió i a la pràctica escolar, i donar a les experiències didàctiques la mateixa "categoria" científica i el mateix valor que la investigació teòrica.

 • Etapa: secundària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Textos: Didáctica de la Lengua y de la Literatura

Textos: Didáctica de la Lengua y de la Literatura

Textos: Didáctica de la Lengua y de la LiteraturaTextos: Didáctica de la Lengua y de la Literatura té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat; contribuir a la construcció d'un camp específic de la didàctica de la llengua i la literatura; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; afavorir la renovació del discurs pedagògic dominant i obrir vies per a la superació crítica; buscar una influència intel·lectual i pràctica que permeta traslladar les idees educatives innovadores a un sector de la professió i a la pràctica escolar, i donar a les experiències didàctiques la mateixa "categoria" científica i el mateix valor que la investigació teòrica.

 • Etapa: secundària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Tándem: Didáctica de la Educación Física

Tándem: Didáctica de la Educación Física

Tándem: Didáctica de la Educación FísicaTándem: Didáctica de la Educación Física té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat; contribuir a la construcció d'un camp específic de la didàctica de l'educació física; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; afavorir la renovació del discurs pedagògic dominant, i obrir vies per a la superació crítica; buscar una influència intel·lectual i pràctica que permeta traslladar les idees educatives innovadores a un sector de la professió i a la pràctica escolar, i donar a les experiències didàctiques la mateixa "categoria" científica i el mateix valor que la investigació teòrica.

 • Etapa: secundaria
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Uno : Revista de Didáctica de las Matemáticas

Uno : Revista de Didáctica de las Matemáticas

Uno: Revista Didáctica de las MatemáticasUno: Revista de Didáctica de las Matemáticas té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat; contribuir a la construcció d'un camp específic de la didàctica de les matemàtiques; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; afavorir la renovació del discurs pedagògic dominant, i obrir vies per a la superació crítica; buscar una influència intel·lectual i pràctica que permeta traslladar les idees educatives innovadores a un sector de la professió i a la pràctica escolar, i donar a les experiències didàctiques la mateixa "categoria" científica i el mateix valor que la investigació teòrica.

 • Etapa: secundària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Multinivell

Apunts: Educación Física y Deportes

Apunts: Educación Física y Deportes

Apunts: Educación Física y DeportesApunts: Educació Física i Esports és una revista científica multidisciplinària de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya la missió de la qual és la publicació d'articles originals i inèdits de caràcter científic dels àmbits de l'educació física i de les ciències de l'esport. Està dirigida principalment a estudiants de grau i postgrau relacionats amb l'educació física, professors, investigadors i professionals de l'educació física i l'esport, i als autors i investigadors de totes les matèries interdisciplinàries vinculades a les ciències de l'activitat física i l'esport.

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Generalitat de Catalunya
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

CLIJ: Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil

CLIJ: Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil

CLIJ: Cuadernos de Literatura Infantil y JuvenilCLIJ: Cuadernos de Literatura Infantil i Juvenil és una revista especialitzada en literatura infantil i juvenil amb un doble objectiu: dignificar una literatura que, per estar destinada als menors, sempre s'ha considerat menor, i defensar la importància cultural de la lectura des de la infància. CLIJ articula els continguts entorn de la informació-crítica selectiva de les novetats editorials del mes; l'agenda de convocatòries i notícies sobre el món del llibre infantil; els treballs de recerca sobre història, gèneres, autors i tendències de la literatura infantil; articles d'opinió, i perfils de clàssics.

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Torre de papel
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumaris

Comunicación y Pedagogía: Revista de Nuevas Tecnologías y Recursos Didácticos

Comunicación y Pedagogía: Revista de Nuevas Tecnologías y Recursos Didácticos

Comunicación y Pedagogía: Revista de Nuevas Tecnologías y Recursos DidácticosComunicación y Pedagogía: Revista de Nuevas Tecnologías y Recursos Didácticos té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat, i contribuir a la construcció d'un camp específic de la didàctica de les noves tecnologies.

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Centro de Comunicación y Pedagogía
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumaris

Cuadernos de Pedagogía

Cuadernos de Pedagogía

Cuadernos de PedagogíaCuadernos de Pedagogía és una revista que ofereix tota l'actualitat del sector de l'ensenyament en forma d'experiències, articles d'opinió, entrevistes, reportatges, legislació educativa i novetats bibliogràfiques sobre aquest àmbit.

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Wolters & Kluwer
 • Periodicitat: mensual
 • Sumaris

Educación 3.0

Educación 3.0

Educación 3.0Educación 3.0 naix amb la intenció de ser una eina d'utilitat per als docents en la introducció de les TIC a l'aula, des d'una perspectiva eminentment pràctica. D'una banda, ofereix recursos per a la tasca docent, com ara blogs per a l'aula, recursos digitals en línia o continguts editorials; d'altra banda, aporta informació sobre les últimes novetats tecnològiques presents als centres, com ara pissarres digitals interactives (PDI), projectors o llibres electrònics. EDUCACIÓ 3.0 ofereix, a més de l'edició impresa, una pàgina web i el butlletí setmanal EDUCACIÓ 3.0 enviat per subscripció a correus electrònics. A més, disposa d'un espai propi en xarxes socials com ara Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest, Telegram, Linkedin i un canal propi en Youtube.
 

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Tecno Media Comunicación
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Fòrum: revista d'organització i gestió educativa

Fòrum: revista d'organització i gestió educativa

Fòrum: Revista d'Organització i Gestió Educativa té com a finalitat potenciar nous models de gestió en el marc del sistema educatiu; incentivar la investigació i experimentació de projectes institucionals que aporten propostes innovadores que siguen viables, eficaces i transferibles; ser un instrument d'expressió i de comunicació entre diversos col·lectius mitjançant noves idees, debats, reflexions, projectes, experiències, investigacions, recomanacions, etc.; ser un punt de trobada de les maneres de pensar diferents, de la varietat de perfils professionals i de les diverses experiències; formar un col·lectiu crític com a factor de canvi i d'optimització, d'intercanvi d'experiències i de debat, que contribuïsca a la millora del sistema existent, i millorar l'eficiència per mitjà de perfils professionals adequats i necessaris per al sistema educatiu.

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: cuatrimestral
 • Sumaris
— 20 articles per pàgina
Mostrant 1 - 20 de 26 resultats