Organismes

Portals

Formacions realitzades

Formacions realitzades

20-21 Desembre 2023 - Acció Formativa "Gestió de fons europeus i subprojectes del PRTR".

 

 

Programa (PDF)

DIA 1 - DIMERCRES 20 DE DESEMBRE

VÍDEO

Inauguració de les jornades

Vicepresident i Conseller de Cultura i Deporte – Vicente José Barrera Simó

Benvinguda i introducció

Alida Consuelo Mas Taberner – Sotssecretària CEUE

VÍDEO

Context i perspectiva actual

Julia Moreno García – Subdirecció General de Planificació de l'Acció del Govern – Presidència de la Generalitat

VÍDEO

PPT

Marc regulador comunitari, estatal i autonòmic: característiques de les reformes estructurals associades al PRTR i principals innovacions i objectius del Reial decret llei 36/2020 i Obligacions d'informació i publicitat dels Profunds NextGenEU

Ivano Magazzu – Director de Programes PRTR/MRR – CEUE i VICCD

VÍDEO

PPT

Principis de gestió específics del PRTR: Prevenció, detecció i correcció del conflicte d'Interés, del frau i la corrupció.

Olga García-Pozuelo Pascual - Directora de programes per a la gestió dels fons europeus PRTR/MRR CEUE/AGRI

Principis de gestió específics del PRTR: Compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat; Doble finançament; Identificació del perceptor final dels profunds (beneficiari de les ajudes o com a adjudicatari d'un contracte o subcontractista)

Rocío Pont Pérez - Directora de programes per a la gestió dels fons europeus PRTR/MRR – IVACE/CEUE

VÍDEO

PPT

Principis de gestió específics del PRTR: Principi DNSH; Etiquetatge verd i digital. Foment de la transició ecològica.

Mireia Alonso-Monasterio Fernandez - Directora de programes per a la gestió dels fons europeus PRTR/MRR Mig Ambiente

VÍDEO

PPT

Principis de gestió específics del PRTR: Planificació orientada a fites i objectius, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat (Annex III.A Ordre HFP/1030/2021). Sistema d'informació CoFFEE MRR.

Paula Such - Servicio de Coordinació de Fons Europeus – Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

VÍDEO

PPT

Especialitats dels expedientes de contractació vinculats a l'execució de Profunds del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Paloma Gamón – Cap del Servei de Contractació Administrativa - Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

VÍDEO

Q&A i Tancament

Julia Moreno García – Subdirecció General de Planificació de l'Acció del Govern – Presidència de la Generalitat

 

DIA 2 - DIJOUS 21 DE DESEMBRE

VÍDEO

Benvinguda i introducció

Ana Serrano – Cap del Servei de Coordinació de Fons Europeus - Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

VÍDEO

PPT

L'avaluació dels resultats del MRR por òrgans de control extern: La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

Joaquín Izquierdo Peris. Auditor. Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

VÍDEO

PPT

Mecanismes específics de control i verificació del control del MRR

Javier Font Miret. Auditor Nacional Cap de Divisió. Divisió de Control de Profunds Europeus II. Oficina Nacional d'Auditoria. Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

VÍDEO

PPT

Pista d'auditoria comuna per a Subprojectes PRTR/MRR

Ana Serrano – Cap del Servei de Coordinació de Fons Europeus - Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

VÍDEO

Conclusions

Conseller d'Educació, Universitat i Ocupació – José Antonio Rovira Jover

VÍDEO

Seguiment, pròximes formacions i tancament

Ivano Magazzu – Director de Programes PRTR/MRR – CEUE i VICCD