Consulta a coordinacions territorials de l'orientació

Consulta a coordinacions territorials de l'orientació

Si tens dubtes sobre procediments de l'orientació o sobre situacions relacionades amb la igualtat, convivència i conducta, contacta amb nosaltres i al més prompte possible et donarem resposta.

Consulta a coordinaciones territoriales de la orientación
Prova de verificació
 

Protecció de dades

La Direcció General d'Inclusió Educativa manté un compromís de compliment de la legislació vigent en matèria de tractament de dades personals i seguretat de la informació a fi de garantir que la recollida i tractament de les dades facilitades es realitza conforme a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD).