Organismes

Portals

Unitats Especialitzades d'Orientació

Unitats Especialitzades d'Orientació

 • Les UEO són equips interprofessionals de suport als centres educatius per a l’assessorament i la intervenció directa en els casos que requereixen un nivell d'especialització major.
 • S’especialitzen en els àmbits següents: convivència i conducta, igualtat i diversitat, trastorns de l’espectre autista, discapacitats sensorials: auditives i visuals, discapacitat motriu, discapacitat intel·lectual, altes capacitats intel·lectuals, dificultats específiques d’aprenentatge i trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat.
 • Donen cobertura a tot el territori i s’ubiquen a les ciutats de: Castelló de la Plana, València, Xàtiva, Dénia, Alacant i Elx.
 • Ofereixen assessorament, intervenció i recursos, complementant les intervencions que, des de la proximitat, realitzen els equips d’orientació educativa i els departaments d’orientació educativa i professional.

 

Àmbits d'especialització


Convivència i conducta


Igualtat i diversitat


DEA-TDAH


Discapacitat sensorial


Discapacitat motriu


Altes capacitats intel·lectuals


Discapacitat intel·lectual


TEA

 

ÍNDEX

 • Contacte
 • Perfils professionals
 • Continguts de les UEO
  • UEO ALACANT (Igualtat i diversitat i Conducta i convivència) - 21 de juny (Dia internacional de l'educació no sexista) (Nou)
  • UEO CASTELLÓ (Discapacitat motriu)  
  • UEO DÉNIA (Dificultats d'aprenentatge i trastorn per déficit d'atenció i hiperactivitat) /
  • UEO ELX (Discapacitat sensorial, auditiva i visual)
  • UEO VALÈNCIA (Igualtat i diversitat i trastorn de l'espectre de l'autisme) 
  • UEO XÀTIVA (Altes capacitats i discapacitat intel·lectual) 
 • Revista UEO

CONTACTE

Contacte

PERFILS PROFESSIONALS

Perfils professionals

CONTINGUTS DE LES UEO
 

UEO ALACANT (Igualtat i diversitat i Conducta i convivència)

Publicacions (Igualtat i diversitat)

Publicacions (Conducta i convivència)

Commemoració del 21 de juny "Dia internacional de l'educació no sexista(Nou)

Commemoració del 17 de maig "Dia internacional contra l'LGTBIfòbia

Commemoració del 2 de maig "Dia internacional contra l'assetjament escolar" 

Commemoració del 25 de novembre "Dia internacional contra la violència cap a les dones"

 

 

UEO CASTELLÓ (Discapacitat motriu)  

Publicacions

 

Commemoració del 29 de febrer "Dia internacional de les malalties minoritàries" 

 

 

UEO DÉNIA (Dificultats d'aprenentatge i trastorn per déficit d'atenció i hiperactivitat)

 

Publicacions

Anteriors

Commemoració del 27 d'octubre "Dia nacional del TDAH"

Commemoració del 8 d'octubre "Dia internacional de la dislèxia"

 

 

UEO ELX (Discapacitat sensorial, auditiva i visual)

 

Publicacions

Commemoració de la "Setmana internacional de les persones sordes 2023" 

Commemoració de la "Setmana internacional de les persones sordes 2022" 

 

 

UEO VALÈNCIA (Igualtat i diversitat i trastorn de l'espectre de l'autisme) 

 

Publicacions

Commemoració del 2 d'abril "Dia mundial de conscienciació sobre l'autisme" 

Commemoració del 2 d'abril "Dia mundial de la conscienciació de l'autisme" 

 

 

UEO XÀTIVA (Altes capacitats intel·lectuals i discapacitat intel·lectual)


 

Publicacions altes capacitats intel·ectuals

Publicacions discapacitat intel·lectual

Commemoració del "Dia internacional de les altes capacitats 2024" (Nou)

Commemoració del "Dia internacional de les persones amb discapacitat 2023" 

Destacat: Acròstic AACC

Commemoració del 3 de desembre "Dia internacional de les persones amb discapacitat" 

 

REVISTA UEO

 

Estratègies per al primer cicle d'Educació Infantil

Novembre 2022  N.2 

Processos d'acollida en Educació Infantil

Setembre 2022  N.1

Processos d'acollida en Educació Infantil Dossier per a les famílies

Setembre 2022  N.1

 

El programa d’unitats d’acompanyament  i orientació està finançat a càrrec de: