Unitats Especialitzades d'Orientació

Unitats Especialitzades d'Orientació

  • Les UEO són equips interprofessionals de suport als centres educatius per a l’assessorament i la intervenció directa en els casos que requereixen un nivell d'especialització major.
  • S’especialitzen en els àmbits següents: alteracions greus de la convivència i la conducta, igualtat i diversitat, trastorns de l’espectre autista, discapacitats sensorials: auditives i visuals, discapacitat motriu, discapacitat intel·lectual, altes capacitats intel·lectuals, dificultats específiques d’aprenentatge i trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat.
  • Donen cobertura a tot el territori i s’ubiquen a les ciutats de: Castelló de la Plana, València, Xàtiva, Dénia, Alacant i Elx.
  • Ofereixen assessorament, intervenció i recursos, complementant les intervencions que, des de la proximitat, realitzen els equips d’orientació educativa i els departaments d’orientació educativa i professional.

REVISTA UEO

 

Processos d'acollida en Educació Infantil

Setembre 2022  N.1

Processos d'acollida en Educació Infantil Dossier per a les famílies

Setembre 2022  N.1

 

 

CONTINGUTS DE LES UEO
 

UEO DÉNIA (Dificultats d'aprenentatge i trastorn per déficit d'atenció i hiperactivitat)

 

Publicacions

Commemoració del 27 d'octubre "Dia nacional del TDAH" 

Commemoració del 8 d'octubre "Dia internacional de la dislèxia"

 

UEO ELX (Discapacitat sensorial, auditiva i visual)

 

Publicacions

Commemoració de la "Setmana internacional de les persones sordes" 

 

UEO XÀTIVA (Altes capacitats intel·lectuals i discapacitat intel·lectual)


 

 

Commemoració del 3 de desembre "Dia internacional de les persones amb discapacitat" (Nou)

 

Unitats Especialitzades d'Orientació. Finançades a càrrec de: