Unitats Especialitzades d'Orientació

Unitats Especialitzades d'Orientació

  • Les UEO són equips interprofessionals de suport als centres educatius per a l’assessorament i la intervenció directa en els casos que requereixen un nivell d'especialització major.
  • S’especialitzen en els àmbits següents: alteracions greus de la convivència i la conducta, igualtat i diversitat, trastorns de l’espectre autista, discapacitats sensorials: auditives i visuals, discapacitat motriu, discapacitat intel·lectual, altes capacitats intel·lectuals, dificultats específiques d’aprenentatge i trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat.
  • Donen cobertura a tot el territori i s’ubiquen a les ciutats de: Castelló de la Plana, València, Xàtiva, Dénia, Alacant i Elx.
  • Ofereixen assessorament, intervenció i recursos, complementant les intervencions que, des de la proximitat, realitzen els equips d’orientació educativa i els departaments d’orientació educativa i professional.

 

ÍNDEX DE LES UEO
(Polsa sobre cada imatge per a vore els seus continguts)

 

UEO ALACANT

 

UEO CASTELLÓ DE LA PLANA

UEO DÉNIA

 

 

UEO ELX

UEO VALÈNCIA

 

UEO XÀTIVA

 

 

CONTINGUTS DE LES UEO
 

UEO ALACANT (Convivència i conducta)

 

 

UEO CASTELLÓ (Discapacitat motriu)

 

 

UEO DÉNIA (Dificultats d'aprenentatge i trastorn per déficit d'atenció i hiperactivitat)

 

 

 

UEO ELX (Discapacitat sensorial, auditiva i visual)

 

Publicacions

 

UEO VALÈNCIA (Igualtat i diversitat i trastorn de l'espectre de l'autisme)

 

 

 

UEO XÀTIVA (Altes capacitats intel·lectuals i discapacitat intel·lectual)


 

 

 

Unitats Especialitzades d'Orientació. Finançades a càrrec de: