Formulari d'activació de la UEO

Formulari d'activació de la UEO

FORMULARI ADREÇAT ÚNICAMENT ALS CENTRES EDUCATIUS I/O LA INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ 

 

Tots els camps són obligatoris

Formulari de activació de la UEO

Dades del centre

Dades de la persona sol·licitant

Dades referents a la sol·licitud

Prova de verificació
 

Formulari peu

Unitats Especialitzades d'Orientació. Finançades a càrrec de:

     

Protecció de dades

Protecció de dades

La Direcció General d'Inclusió Educativa manté un compromís de compliment de la legislació vigent en matèria de tractament de dades personals i seguretat de la informació a fi de garantir que la recollida i tractament de les dades facilitades es realitza conforme a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD).