Organismes

Portals

Activació de la UEO

Activació de la UEO

ACTIVACIÓ DE LES UNITATS ESPECIALITZADES DE L’ORIENTACIÓ

Per a l’activació dels àmbits de les Unitats Especialitzades de l’Orientació(UEO), utilitzarem les següents vies:

  1. Activació de les unitats especialitzades d’orientació en els àmbits de convivència i conducta i igualtat i diversitat.

Enllaç al Mòdul ITACA PREVI, dirigit únicament  a centres educatius i inspecció educativa.

  1. Formulari d’activació de les unitats especialitzades d’orientació en els àmbits d’altes capacitats, discapacitat intel·lectual, discapacitat motriu, discapacitat sensorial, dificultats específiques d’aprenentatge i TDAH I TEA i dels centres d’educació especial com a centres de recursos.

Formulari adreçat únicament als centres educatius i/o la inspecció d'educació.

Tots els camps són obligatoris

Formulari de activació de la UEO

Dades del centre

Dades de la persona sol·licitant

Dades referents a la sol·licitud

Prova de verificació
 

Formulari peu

El programa d’unitats d’acompanyament  i orientació està finançat a càrrec de:

Protecció de dades

Protecció de dades

La Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa manté un compromís de compliment de la legislació vigent en matèria de tractament de dades personals i seguretat de la informació a fi de garantir que la recollida i tractament de les dades facilitades es realitza conforme a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD).