Organismes

Portals

Consulta a la UEO d'àmbit de convivència i conducta

Consulta a la UEO d'àmbit de convivència i conducta

Si tens dubtes sobre procediments de l'orientació o sobre situacions relacionades amb la igualtat, convivència i conducta, contacta amb nosaltres i al més prompte possible et donarem resposta.

Consulta a la UEO d'àmbit de convivència i conducta
Prova de verificació
 

Protecció de dades

Protecció de dades

La Direcció General d'Innovació i Inclusió Educativa manté un compromís de compliment de la legislació vigent en matèria de tractament de dades personals i seguretat de la informació a fi de garantir que la recollida i tractament de les dades facilitades es realitza conforme a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD).