Models d'actes i impressos

Models d'actes i impressos

IMPORTANT:

Per a poder emplenar correctament els formularis s'han d'obrir amb el navegador d'Internet Explorer.

Tots els models d'actes i impresos electorals són autoemplenables, es recomana omplir en l'ordinador i posteriorment imprimir.

Dels següents formularis segons el tipus d'elecció, hauran d'imprimir-se els tres eixemplars de cada un d'ells:

 

- Model 1"Preavís de celebració d'eleccions"

(NOTA: Pot accedir a la tramitació telemàtica del PREAVÍS, així com al formulari actualitzat, en el següent enllaç)

 

- Model 5.2"Acta d'escrutini de Delegats de Personal (Conclusió) fulls A i B

- Model 7.3"Acta global d'escrutini (Conclusió) fulls A i B

- Model Annex al 7.3"Dades referides al procés electoral"

 

Seleccione el model normalitzat segons el tipus d'elecció de què es tracte: