Visualització de contingut web

BANC DE LLIBRES (PROGRAMA XARXALLIBRES)

>>ÚLTIMES NOVETATS<<

 

Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.

 

CURS 2021-2022

INSTRUCCIONS RENOVACIÓ I REPOSICIÓ LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

ACLARIMENT A LES INSTRUCCIONS RENOVACIÓ I REPOSICIÓ LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

 

RESOLUCIONS D'ASSIGNACIÓ / CONCESSIÓ

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Resolució de 9 de novembre de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2021-2022, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 8 d'octubre de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2021-2022, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 30 de juliol de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2021-2022, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 19 de juliol de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2021-2022, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

Resolució de 9 de novembre de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2021-2022, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica. Annex I.

Resolució de 8 d'octubre de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2021-2022, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 30 de juliol de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2021-2022, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 19 de juliol de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2021-2022, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

 

RESOLUCIONS DE PROCEDIMENT I DE CONVOCATÒRIA

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Resolució de 2 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2021-2022 (DOGV núm. 9101, de 7 de juny).

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

Resolució de 2 de juny de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2021-2022 (DOGV núm. 9101, de 7 de juny).

.

Per a qualsevol dubte o consulta pot enviar un correu electrònic: ajudesllibres@gva.es

DOCUMENT. COMPLEMENTÀRIA (CENTRES - FAMÍLIA) ESTAT DOCUMENT VERSIÓ
(DOC. PDF)
DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS

DOCUMENT DE LLIURAMENT DELS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

ACTIU

DISPONIBLE

S0_LLIURA_21-22  

 

PROCESOS O MÒDULS (CENTRES) ESTAT MANUAL VERSIÓ
(DOC. PDF)
DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS
 

INSTRUCCIONS - CENTRES TITULARITAT GENERALITAT

 

DISPONIBLE

M0_INSTRGV_2122

Preguntes freqüents

INSTRUCCIONS - CENTRES CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS

 

DISPONIBLE

M1_INSTRCC_2122

Preguntes freqüents

CATÀLEG  - Fins que no s'òbriga el curs 2021-2022, i es còpie Centre, amb grups i catàleg, NO es podrà modificar el catàleg

ACTIU

DISPONIBLE

M3_CAT_2122_V

 

CONSTITUCIÓ COMISSIÓ BANC LLIBRES 

ACTIU

DISPONIBLE

M4_USREC_2122_V  

OVICE - SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CENTRES CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS

TANCAT

DISPONIBLE

M5_SOLCEN_2122

Model domiciliació bancària

 

RECOLLIBRES

ACTIU

DISPONIBLE

M6_REC_2122_V  

LLISTAT DE PARTICIPANTS

ACTIU

DISPONIBLE

M7_PART_2122  

SOL·LICITUD DE COMPRA

TANCAT

DISPONIBLE

M8_COMPRA_2122  

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. GENERALITAT)

TANCAT

DISPONIBLE

M9_COMNES_2122_GV

 

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. CONC.-CORP. LOCALS)

TANCAT

DISPONIBLE

M9_COMNES_2122_CC

 

XEC-LLIBRE

ACTIU

DISPONIBLE

M10_XEC_2122

Caducitat del xec-llibre: 15-11-2021

INFORMACIÓ LLIBRERIES I ESTABLIMENTS COMERCIALS

  DISPONIBLE M16_LLIBRERIES  

JUSTIFICACIÓ FACTURES -MATERIAL ASSOCIAT (TIT. GENERALITAT)

ACTIU

DISPONIBLE

M11-1_JUSTIF_GVA  

DESAJUSTAMENT ENTRE COMPTABILITAT ITACA I BANC (TIT. GENERALITAT)

ACTIU DISPONIBLE M11-2_ERRADA-COMPT_GVA  

JUSTIFICACIÓ FACTURES -MATERIAL ASSOCIAT (CONC.-CORP. LOCALS)

ACTIU

DISPONIBLE

M12_JUSTIF_CC-CCL Fins el 22-11-2021, inclussivament

GRUPS, CONTINGUTS I MATRÍCULA - AULES CIL

 

DISPONIBLE

M15_CiL_v1  
         

 

ENT. COMPLEMENTÀRIA (FAMÍLIA) ESTAT FORMULARI VERSIÓ DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES 2021-2022 (Només per a l'alumnat de nova participació)

ACTIU

 

SOL·LICITUD

Del 8 de juny de 2021 fins el 29 d'octubre de 2021

INSTRUCCIONS   DISPONIBLE M2_INSTRFAM_2122 Preguntes freqüents

Abans de realitzar la sol·licitud de participacióha de comprovar si el seu centre participa en el Banc de Llibres per al curso 2021-2022. Amb relació als centres participants, indicar que:

- Tots els centres de titularitat de la Generalitat Valenciana són participants en el Banc de Llibres.

- En el cas dels centres concertats o de titularitat de corporacions locals es podrà comprovar si participa en el programa de Banc de Llibres consultant la "Guia de Centres Docents", realitzant la busca del seu centre i accedint a la pestanya "Més Informació"

 

 

 

CURS 2020-2021

RESOLUCIONS D'ASSIGNACIÓ / CONCESSIÓ

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Resolució de 9 de novembre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 13 d'octubre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 15 de setembre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 24 de juliol de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

Resolució de 9 de novembre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 13 d'octubre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 15 de setembre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 24 de juliol de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

 

RESOLUCIONS DE PROCEDIMENT I DE CONVOCATÒRIA

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Resolució d'11 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2020-2021.

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

Resolució d'11 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2020-2021.