Organismes

Portals

BANC DE LLIBRES

BANC DE LLIBRES

 

CURS 2023-2024

Per a qualsevol dubte o consulta pot enviar un correu electrònic a: ajudesllibres@gva.es

RESOLUCIONS DE PROCEDIMENT I DE CONVOCATÒRIA

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

RESOLUCIONS D'ASSIGNACIÓ I DE CONVOCATÒRIA

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

 

DOCUMENTACIÓ COMPLENTÀRIA

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (CENTRES - FAMÍLIES)

ESTAT

DOCUMENT

VERSIÓ
(DOC. PDF)

DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS

DOCUMENT DE LLIURAMENT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

ACTIU

S0_LLIURA_BLL

Actualitzat a data 03/04/2023

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN EL BANC DE LLIBRES 2023-2024 (Només per a l'alumnat de nova participació)

ACTIU

SOL·LICITUD

INSTRUCCIONS SOL·LICITUD

Període: Del 24 de maig al 10 de novembre de 2023

Abans de realitzar la sol·licitud de participacióha de comprovar si el seu centre participa en el Banc de Llibres per al curso 2023-2024. Amb relació als centres participants, indicar que:

- Tots els centres de titularitat de la Generalitat Valenciana són participants en el Banc de Llibres.

- En el cas dels centres concertats o de titularitat de corporacions locals es podrà comprovar si participa en el programa de Banc de Llibres consultant la "Guia de Centres Docents", buscant el centre i accedint a la pestanya "Més Informació"

 

MANUALS D'AJUDA

PROCESOS O MÒDULS (CENTRES)

ESTAT

MANUAL

VERSIÓ
(DOC. PDF)

DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS

INSTRUCCIONS - CENTRES TITULARITAT GENERALITAT

DISPONIBLE

M0_INSTRGV_23-24

INSTRUCCIONS - CENTRES CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS

DISPONIBLE

M1_INSTRCC_23-24

INSTRUCCIONS FAMÍLIES   DISPONIBLE M2_INSTRFAM_23-24  
INFORMACIÓ LLIBRERIES I ESTABLIMENTS COMERCIALS   DISPONIBLE M16_LLIBRERIES  

CATÀLEG  - Fins que no s'òbriga el curs 2023-2024 en ITACA3, i es còpie Centre, amb grups i catàleg, NO es podrà modificar el catàleg. Ha de configurar correctament els continguts dels grups en ITACA3 > Gestió Acadèmica > Grups > Continguts impartits, perquè li apareguen en el catàleg del Banc de Llibres d'ITACA1.

ACTIU

DISPONIBLE

M3_CAT_23-24

CONSTITUCIÓ COMISSIÓ BANC LLIBRES 

ACTIU

DISPONIBLE

M4_USREC_23-24

OVICE - SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CENTRES CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS

TANCAT

DISPONIBLE

SOL·LICITUD

M5_SOLCEN_23-24

 

RECOLLIBRES

TANCAT

DISPONIBLE

M6_REC_23-24

 

LLISTAT DE PARTICIPANTS

ACTIU

DISPONIBLE

M7_PART_23-24

SOL·LICITUD DE COMPRA

TANCAT

DISPONIBLE

M8_COMPRA_23-24

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. GENERALITAT)

TANCAT

DISPONIBLE

M9_COMNES_23-24

Pròxim termini: Fins el 06/10/2023, inclusivament

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. CONC.-CORP. LOCALS)

TANCAT

DISPONIBLE

M9_COMNES_23-24

Pròxim termini: Fins el 06/10/2023, inclusivament

XEC-LLIBRE

ACTIU

DISPONIBLE

M10_XEC_23-24

 

JUSTIFICACIÓ FACTURES -MATERIAL ASSOCIAT (TIT. GENERALITAT)

ACTIU

DISPONIBLE

M11-1_JUSTIF_GVA

DESAJUSTAMENT ENTRE COMPTABILITAT ITACA I BANC (TIT. GENERALITAT)

ACTIU

DISPONIBLE

M11-2_ERRADA-COMPT_GVA

JUSTIFICACIÓ FACTURES -MATERIAL ASSOCIAT (CONC.-CORP. LOCALS)

ACTIU

DISPONIBLE

M12_JUSTIF_CC-CCL