Organismes

Portals

EDUCACIÓ ESPECIAL: TRANSPORT I MENJADOR DE C.E.E.

Novetats

Novetats

Termini per a la presentació de les sol·licituds: 

  • Alumnat: des del 17 d'abril fins al 30 d'abril,  inclòs.
  • Centres:   des del 2 de maig fins al 15 de maig, inclòs.

Terminis per a presentar la documentació acreditativa del gasto:

  • Fins al 30 de setembre de 2024: els gastos realitzats de gener a agost de 2024.
  • Fins a l’11 de desembre de 2024: els gastos realitzats amb posterioritat al mes d’agost de 2024.