Visualització de contingut web

Subvencions Educació Especial: Transport i menjador de C.E.E.

 

ORDRE 52/2016, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts.

 

EXERCICI 2021

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici 2021.

ANNEX I: Sol·licitud d'ajuda

ANNEX II: Imprés de participació

ANNEX III: Relació de l'alumnat

ANNEX IV: Acreditació d'ús

ANNEX V: Relació de factures

ANNEX VI: Relació del personal

 

Com es tramita?

 

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, de la Direcció General de Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial  de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2021.

 

EXERCICI 2020

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici 2020.

ANNEX I: Sol·licitud d'ajuda

ANNEX II: Imprés de participació

ANNEX III: Relació de l'alumnat

ANNEX IV: Acreditació d'ús

ANNEX V: Relació de factures

ANNEX VI: Relació del personal

Com es tramita?

 

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial  de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2020.