Organismes

Portals

Normativa

Normativa

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS NO UNIVERSITARIS I DE CERTIFICATS DE NIVELL D'IDIOMES COMPETÈNCIA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ

 

Expedició de títols acadèmics no universitaris

Veure procediment de sol·licitud i taxes

 

Expedició de títols d'Ensenyaments Artístics Superiors

 1. Imprés de sol·licitud: a proporcionar pel centre on ha finalitzat els estudis
 2. Imprés d'abonament bancari de la taxa i justificant de pagament

 

Expedició de certificats de Superació dels Ensenyaments d'Idiomes

 1. Imprés de sol·licitud: a proporcionar pel centre on ha finalitzat els estudis
 2. Imprés d'abonament bancari de la taxa i justificant de pagament. Tria l'òrgan gestor, selecciona la taxa corresponent al seu nivell i prem Continuar. Selecciona el tipus de bonificació en la teua matrícula, si és el cas i Continuar

 

Sol·licitud de duplicats:

La persona interessada haurà de dirigir-se al centre docent on va finalitzar els estudis conduents a l'obtenció del títol que sol·licita, on li proporcionaran la informació necessària.

Estan exempts del pagament de la taxa:

 • L'expedició de títols duplicats i documents per rectificació de l'esment del sexe en el Registre Civil
 • Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial
 • Els contribuents que siguen persones que formen part de l'alumnat i que hagen sigut, ells o els seus pares, víctimes d'actes terroristes
 • Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
 • Els contribuents que siguen menors d'edat i es troben subjectes al sistema de protecció de menors o el sistema judicial de reeducació, així com els que, sent majors de 18 anys d'edat, hagen estat en el mateix en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat
 • Els contribuents que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys, i tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d'edat, ser víctima d'explotació sexual o tracta, o víctima de violència intrafamiliar
 • Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència

 

 

Homologació de títols estrangers

Informació MInisteri D'Educació i Formació Professional 

Consulta als Registres de Títols No Universitaris

 

NORMATIVA ESTATAL

 

NORMATIVA AUTONÓMICA