Model 046

Impresos de taxes Escoles Oficials d'Idiomes

  • Imprimiu des de casa el model 046.
  • Amb aquest imprés podeu anar a pagar a l'entitat bancària directament, sense haver de passar prèviament per l'escola.
  • Ara bé, després d'efectuar el pagament sí que haureu de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia de l'imprés pagat.

Seleccioneu la taxa segons l'imprés a obtindre i polseu Continuar.

Òrgan gestor
Tasa
  Certificat d'Aptitud del Ciclo Superior (B2)
  Certificat Superació A2 MCER (o duplicat)
  Certificat Superació B1 MCER (o duplicat)
  Certificat Superació B2 MCER (o duplicat)
  Certificat Superació C1 MCER (o duplicat)
  Certificat Superació C2 MCER (o duplicat)
  Certificats acadèmics
  Expedició del carnet de l'alumne
  Expedició del carnet de mediateca lingüística
  Obertura d'expedient
  Test de classificació (Prova de nivell)
  Trasllat d'expedient
CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA