Modelo 046

Impresos de taxes

  • Imprimiu des de casa el model 046.
  • Amb aquest imprés podeu anar a pagar a l'entitat bancària directament, sense haver de passar prèviament per l'escola.
  • Ara bé, després d'efectuar el pagament sí que haurà de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia de l'imprés pagat.

Si en esta pàgina no troba els impresos que desitja generar, consulte en el Portal Tributari, on trobarà altres modalitats disponibles.

Si disposa de Certificat digital ACCV o DNI electrònic, pot utilitzar la ferramenta de Pagament Telemàtic Genèric per a efectuar el pagament de les taxes.

Important: El fet d'obtindre un imprés i pagar una taxa no dóna per si mateix dret a cap servici, títols, etc. Limite's a obtindre els impresos corresponents a les taxes que haja de pagar, en cas de dubte consulte en el seu centre docente.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA