Visualització de contingut web

Subvencions Educació Persones Adultes

AJUDES A LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

  • Bases reguladores Ajudes a la Formació de Persones Adultes

Ordre 39/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les Corporacions Locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana.

Orde 29/2018, de 16 de juliol, de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'ordre 39/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria, de d'Educació, Investiació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana.

 

CONVOCATORIA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EXERCICI 2021

Resolució de 10 de març de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.

Documentació:

 

Com es tramita?

 

 

 

CONVOCATORIA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES EXERCICI 2020

Resolució de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020.

Documentació:

 

Com es tramita?

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 2020

Resolució de 30 de novembre de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020.

Termini de justificació del 2 fins al 16 de desembre inclòs.

 

Documentació:

 

Documentació: