Portals

revistes subscrites en l'actualitat

Anglés

Speak Up

Speak Up

Speak UpSpeak Up: aquesta revista per a aprendre anglés està pensada per a un nivell intermedi, avançat i competent de l'anglés. Conté articles d'actualitat amb glossari i exercicis per a practicar la comprensió de text. Entrevistes a persones de parla anglesa amb accents diferents i anglés del carrer. Va acompanyada d'una pel·lícula en DVD, en versió original i doblada al castellà amb subtítols exclusius per a Speak Up (en anglés i/o en castellà), i d'una guia amb articles sobre la pel·lícula, exercicis de comprensió basats en la pel·lícula i un glossari de termes difícils. També va acompanyada d'un CD multimèdia que reprodueix entrevistes, glossaris i exercicis de la revista.

 • Etapa: multinivell
 • Ed. RBA Editores
 • Periodicitat: mensual

Biblioteques i animació lectora

Mi biblioteca

Mi biblioteca

Mi bibliotecaMi Biblioteca és una revista que proposa un apropament divulgatiu i rigorós als múltiples vessants del sector bibliotecari. A més d'oferir experiències i materials de formació, pretén donar veu a qualsevol persona implicada en la realitat bibliotecària i en el foment de la lectura.

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Fundación Alonso Quijano
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Ciencias sociales

Iber: Didáctica Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Iber: Didáctica Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Íber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat; contribuir a la construcció d'un camp específic de la didàctica de les ciències socials; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; afavorir la renovació del discurs pedagògic dominant i obrir vies per a la superació crítica; buscar una influència intel·lectual i pràctica que permeta traslladar les idees educatives innovadores a un sector de la professió i a la pràctica escolar, i donar a les experiències didàctiques la mateixa "categoria" científica i el mateix valor que la investigació teòrica.

 • Etapa: secundària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Ciències experimentals

Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales

Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales

Alambique : Didáctica de las Ciencias ExperimentalesAlambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat; contribuir a la construcció d'un camp específic de la didàctica de les ciències experimentals; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; afavorir la renovació del discurs pedagògic dominant i obrir vies per a la superació crítica; buscar una influència intel·lectual i pràctica que permeta traslladar les idees educatives innovadores a un sector de la professió i a la pràctica escolar, i donar a les experiències didàctiques la mateixa "categoria" científica i el mateix valor que la investigació teòrica.

 • Etapa: secundària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Mètode: Revista de Difusión de la Información

Mètode: Revista de Difusión de la Información

Mètode: Revista de Difusión de la InformaciónMètode: Revista de Difusió de la Investigació és una revista dedicada a la divulgació i a l'estudi de la ciència. Els objectius que té se centren en la pràctica de la difusió científica i en l'anàlisi dels millors mecanismes per a dur-la a terme. Mètode és un punt d'interacció entre ciències i humanitats, amb una transversalitat que permet la participació d'artistes, filòsofs, sociòlegs, historiadors, periodistes i literats. En aquest equilibri, entre pràctica i teoria, resideix la força i l'originalitat que té.
 

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Universitat de València
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Cine

Making Of: Cuadernos de Cine y Educación

Making Of: Cuadernos de Cine y Educación

Making Of: Cuadernos de Cine y Educación ofereix als lectors una àmplia informació sobre esdeveniments relacionats amb l'aplicació del cinema en les activitats d'ensenyament i aprenentatge. Proporciona recursos, col·leccionables monogràfics d'interés educatiu i experiències d'aplicació del cinema en l'ensenyament. I, a més, du a terme una investigació profunda amb la finalitat d'oferir al professorat informació puntual sobre tots els recursos sobre cinema que hi ha disponibles en Internet.

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Centro de Comunicación y Pedagogía
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumaris

Didàctica general

Aula de Infantil

Aula de Infantil

Aula de InfantilAula de Infantil té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent; contribuir a la construcció d'un camp professional específic de l'educació infantil; informar sobre altres aspectes que configuren la cultura de la infància; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat, i fomentar una actitud investigadora sobre la pràctica educativa.

 • Etapa: infantil
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumarios

Aula de Innovación Educativa

Aula de Innovación Educativa

Aula de Innovación EducativaAula de Innovación Educativa té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent sobre la didàctica general; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; fomentar una actitud investigadora sobre la pràctica educativa, i informar sobre nous recursos i propostes en el camp de l'ensenyament.

 • Etapa: primària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: mensual
 • Sumaris

Aula de Secundaria

Aula de Secundaria

Aula de SecundariaAula de Secundaria té com a objectius proporcionar als docents i a la resta dels agents educatius instruments i recursos que els ajuden en la seua pràctica, així com altres informacions i novetats per al seu desenvolupament professional; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; promoure l'experimentació i el desenvolupament d'activitats innovadores; proporcionar continguts que permeten traslladar les idees educatives innovadores a altres contextos; mantindre una certa "tensió" entre la teoria i la pràctica que proporcione als lectors un exercici de pensament crític i que els plantege, al seu torn, interrogants que conviden a la reflexió sobre la mateixa pràctica.
 

 • Etapa: secundària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumaris

Cuadernos de Pedagogía

Cuadernos de Pedagogía

Cuadernos de PedagogíaCuadernos de Pedagogía és una revista que ofereix tota l'actualitat del sector de l'ensenyament en forma d'experiències, articles d'opinió, entrevistes, reportatges, legislació educativa i novetats bibliogràfiques sobre aquest àmbit.

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Wolters & Kluwer
 • Periodicitat: mensual
 • Sumaris

Guix d'Infantil

Guix d'Infantil

Guix d'Infantil té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent; contribuir a la construcció d'un camp professional específic de l'educació infantil; informar sobre altres aspectes que configuren la cultura de la infància; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat, i fomentar una actitud investigadora sobre la pràctica educativa.

 • Etapa: infantil
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumaris

Guix: Elements d’Acció Educativa

Guix: Elements d’Acció Educativa

Guix: Elements d'Acció Educativa té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent sobre la didàctica general; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; fomentar una actitud investigadora sobre la pràctica educativa, i informar sobre nous recursos i propostes en el camp de l'ensenyament.
 

 • Etapa: primària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: mensual
 • Sumaris

Infancia: educar de 0 a 6 años

Infancia: educar de 0 a 6 años

Infancia: educar de 0 a 6 añosInfancia: Educar de 0 a 6 Años és una revista que apareix amb vocació de constituir un fòrum viu de comunicació, reflexió, diàleg i col·laboració per a tots els que estan relacionats amb l'atenció i l'educació dels xiquets de 0 a 6 anys a tot Espanya.

 • Etapa: infantil
 • Ed. Rosa Sensat
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumaris

Infància: educar de 0 a 6 anys

Infància: educar de 0 a 6 anys

Infància: Educar de 0 a 6 Anys és una revista que apareix amb vocació de constituir un fòrum viu de comunicació, reflexió, diàleg i col·laboració per a tots els que estan relacionats amb l'atenció i l'educació dels xiquets de 0 a 6 anys a Catalunya.

 • Etapa: infantil
 • Ed. Rosa Sensat
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumaris

Perspectiva Escolar

Perspectiva Escolar

Perspectiva EscolarPerspectiva Escolar està dirigida als professionals de l'educació i contribueix a difondre experiències educatives innovadores i a promoure reflexions teòriques sobre l'ensenyament obligatori, particularment dels xiquets i joves de 6 a 16 anys, i sobre l'educació en general.

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Rosa Sensat
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumaris

Direcció i gestió de centres

Fòrum: revista d'organització i gestió educativa

Fòrum: revista d'organització i gestió educativa

Fòrum: Revista d'Organització i Gestió Educativa té com a finalitat potenciar nous models de gestió en el marc del sistema educatiu; incentivar la investigació i experimentació de projectes institucionals que aporten propostes innovadores que siguen viables, eficaces i transferibles; ser un instrument d'expressió i de comunicació entre diversos col·lectius mitjançant noves idees, debats, reflexions, projectes, experiències, investigacions, recomanacions, etc.; ser un punt de trobada de les maneres de pensar diferents, de la varietat de perfils professionals i de les diverses experiències; formar un col·lectiu crític com a factor de canvi i d'optimització, d'intercanvi d'experiències i de debat, que contribuïsca a la millora del sistema existent, i millorar l'eficiència per mitjà de perfils professionals adequats i necessaris per al sistema educatiu.

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: cuatrimestral
 • Sumaris

Educació física

Apunts: Educación Física y Deportes

Apunts: Educación Física y Deportes

Apunts: Educación Física y DeportesApunts: Educació Física i Esports és una revista científica multidisciplinària de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya la missió de la qual és la publicació d'articles originals i inèdits de caràcter científic dels àmbits de l'educació física i de les ciències de l'esport. Està dirigida principalment a estudiants de grau i postgrau relacionats amb l'educació física, professors, investigadors i professionals de l'educació física i l'esport, i als autors i investigadors de totes les matèries interdisciplinàries vinculades a les ciències de l'activitat física i l'esport.

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Generalitat de Catalunya
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Tándem: Didáctica de la Educación Física

Tándem: Didáctica de la Educación Física

Tándem: Didáctica de la Educación FísicaTándem: Didáctica de la Educación Física té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat; contribuir a la construcció d'un camp específic de la didàctica de l'educació física; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; afavorir la renovació del discurs pedagògic dominant, i obrir vies per a la superació crítica; buscar una influència intel·lectual i pràctica que permeta traslladar les idees educatives innovadores a un sector de la professió i a la pràctica escolar, i donar a les experiències didàctiques la mateixa "categoria" científica i el mateix valor que la investigació teòrica.

 • Etapa: secundaria
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

Llengua i Literatura

Articles: de Didàctica de la Llengua i de la Literatura

Articles: de Didàctica de la Llengua i de la Literatura

Articles: de Didàctica de la Llengua i de la LiteraturaArticles: de Didàctica de la Llengua i de la Literatura té com a finalitat proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l'autoformació del professorat; contribuir a la construcció d'un camp específic de la didàctica de la llengua i la literatura; crear xarxes d'intercanvi d'idees, iniciatives i experiències entre el professorat; afavorir la renovació del discurs pedagògic dominant i obrir vies per a la superació crítica; buscar una influència intel·lectual i pràctica que permeta traslladar les idees educatives innovadores a un sector de la professió i a la pràctica escolar, i donar a les experiències didàctiques la mateixa "categoria" científica i el mateix valor que la investigació teòrica. 

 • Etapa: secundària
 • Ed. Graó
 • Periodicitat: trimestral
 • Sumaris

CLIJ: Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil

CLIJ: Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil

CLIJ: Cuadernos de Literatura Infantil y JuvenilCLIJ: Cuadernos de Literatura Infantil i Juvenil és una revista especialitzada en literatura infantil i juvenil amb un doble objectiu: dignificar una literatura que, per estar destinada als menors, sempre s'ha considerat menor, i defensar la importància cultural de la lectura des de la infància. CLIJ articula els continguts entorn de la informació-crítica selectiva de les novetats editorials del mes; l'agenda de convocatòries i notícies sobre el món del llibre infantil; els treballs de recerca sobre història, gèneres, autors i tendències de la literatura infantil; articles d'opinió, i perfils de clàssics.

 • Etapa: multinivell
 • Ed. Torre de papel
 • Periodicitat: bimestral
 • Sumaris
— 20 articles per pàgina
Mostrant 1 - 20 de 26 resultats