Visualització de contingut web

BANC DE LLIBRES (PROGRAMA XARXALLIBRES)

>>ÚLTIMES NOVETATS<<

 

 

Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.

 

CURS 2020-2021

DICTADA RESOLUCIÓ I AMPLIACIÓ TERMINIS

Amb data 9 de novembre de 2020 s'ha dictat la resolució d'assignació per als centres de titularitat de la Generalitat Valenciana, i la resolució parcial de la subvenció per als centres de titularitat concertada i de corporacions locals.
 
Ja es poden imprimir els xec-llibres de l'alumnat de 1PRI i 2PRI participant en aquestes resolucions. En aquest sentit informar que s'ha ampliat el termini de caducitat del xec-llibre fins el 13 de novembre de 2020, inclusivament.
 
Igualment, informar, que s'ha ampliat el termini de justificació per als centres concertats i de titularitat de corporacions locals fins el 24 de novembre de 2020.
 

AFECTACIONS PRODUÏDES PER LA COVID19

 

RESOLUCIONS D'ASSIGNACIÓ / CONCESSIÓ

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Resolució de 9 de novembre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 13 d'octubre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 15 de setembre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 24 de juliol de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

Resolució de 9 de novembre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 13 d'octubre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 15 de setembre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 24 de juliol de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2020-2021, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

 

RESOLUCIONS DE PROCEDIMENT I DE CONVOCATÒRIA

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Resolució d'11 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2020-2021.

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

Resolució d'11 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2020-2021.

 

 

 

Per a qualsevol dubte o consulta pot enviar un correu electrònic a: ajudesllibres@gva.es

DOCUMENT. COMPLEMENTÀRIA (CENTRES - FAMÍLIA) ESTAT FORMULARI VERSIÓ DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS

DOCUMENT DE LLIURAMENT DELS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

ACTIU

DISPONIBLE

S0_LLIURA_2021_v1  

 

PROCESOS O MÒDULS (CENTRES) ESTAT MANUAL VERSIÓ DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS

INSTRUCCIONS - CENTRES TITULARITAT GENERALITAT

 

DISPONIBLE

M0_INSTR_GV_2021_V_v1

Preguntes freqüents

INSTRUCCIONS - CENTRES CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS

 

DISPONIBLE

M1_INSTR_CC_2021_V_v1

Preguntes freqüents

CATÀLEG  - Fins que no s'òbriga el curs 2020-2021, i es còpie Centre, amb grups i catàleg, NO es podrà modificar el catàleg

ACTIU

DISPONIBLE

M3_CAT_2021_v_V1

 

CONSTITUCIÓ COMISSIÓ BANC LLIBRES 

TANCAT

DISPONIBLE

M4_USREC_2021_V_v1  

OVICE - SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CENTRES CONCERTATS I DE CORPORACIONS LOCALS

TANCAT

DISPONIBLE

M5_SolCentre_CC_2021_V_v1

 

Model domiciliació bancària

Període presentació sol·licituds:

Tancat

RECOLLIBRES

TANCAT

DISPONIBLE

M6_REC_2021_C_v1  

LLISTAT DE PARTICIPANTS

TANCAT

DISPONIBLE

M7_PART_2021_V_v1  

SOL·LICITUD DE COMPRA

TANCAT

DISPONIBLE

M8_COMPRA_2021_V_v1  

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. GENERALITAT)

TANCAT

DISPONIBLE

M9_COMNES_2021_GV_V_v1

 

COMUNICACIÓ  DE NECESSITATS (TIT. CONC.-CORP. LOCALS)

TANCAT

DISPONIBLE

M9_COMNES_2021_CC_V_v1

 

XEC-LLIBRE

ACTIU

DISPONIBLE

M10_XEC_2021_V_v1 Ampliació data caducitat: 13-11-2020

INFORMACIÓ LLIBRERIES I ESTABLIMENTS COMERCIALS

  DISPONIBLE M16_LLIBRERIES_2021_V_v1  

JUSTIFICACIÓ FACTURES -MATERIAL ASSOCIAT (TIT. GENERALITAT)

ACTIU

DISPONIBLE

M11-1_JUSTGV_2021_V_v1  

DESAJUSTAMENT ENTRE COMPTABILITAT ITACA I BANC (TIT. GENERALITAT)

ACTIU DISPONIBLE M11-2_DESAJ_2021_V_v1  

JUSTIFICACIÓ FACTURES -MATERIAL ASSOCIAT (CONC.-CORP. LOCALS)

ACTIU

DISPONIBLE

M12_JUSTCC_2021_V_v1 Ampliació període justificació: Fins el 24-11-2020, inclussivament.

GRUPS, CONTINGUTS I MATRÍCULA - AULES CIL

ACTIU

DISPONIBLE

M15_CiL_v1  

 

DOCUMENT. COMPLEMENTÀRIA (FAMÍLIA) ESTAT FORMULARI VERSIÓ DATA DE
MODIFICACIÓ / OBSERVACIONS

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES 2020-2021 (Només per a l'alumnat de nova participació)

ACTIVA

DISPONIBLE

SOL·LICITUD

Oberta la presentació de sol·licituds des del 16 de juny de 2020

INSTRUCCIONS   DISPONIBLE M2_INSTRFAM_2021_V_v1 Preguntes freqüents

Abans de realitzar la sol·licitud de participacióha de comprovar si el seu centre participa en el Banc de Llibres per al curso 2020-2021. Amb relació als centres participants, indicar que:

- Tots els centres de titularitat de la Generalitat Valenciana són participants en el Banc de Llibres.

- En el cas dels centres concertats o de titularitat de corporacions locals es podrà comprovar si participa en el programa de Banc de Llibres consultant la "Guia de Centres Docents", realitzant la busca del seu centre i accedint a la pestanya "Més Informació".

 

 

 

 

 

CURS 2019-2020

RESOLUCIONS D'ASSIGNACIÓ / CONCESSIÓ

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Resolució de 29 d'octubre de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 8 d'octubre de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 31 de juliol de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució d'11 de juliol de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària i Educació Especial.

Resolució de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020.

 

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

Resolució de 29 d'octubre de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 8 d'octubre de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució de 31 de juliol de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

Resolució d'11 de juliol de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2019-2020, corresponents a les etapes d'Educació Primària i Educació Especial.

 

RESOLUCIONS DE PROCEDIMENT I DE CONVOCATÒRIA

Centres de titularitat de la Generalitat Valenciana

Resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020.

Centres de titularitat privada concertada i de corporacions locals

Resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020.