Organismes

Portals

Eleccions a Consells Escolars en centres

Eleccions a Consells Escolars en centres

Eleccions a Consells Escolars de Centres


 

Informació sobre el procés d'eleccions a consells escolars de centres

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, l’any 2023

DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics

 

Enllaços i documentació d'interés

Resustats de les eleccions: podeu consultar els resultats de les eleccions a consell escolar en aquest enllaç https://ceice.gva.es/econsells/val/result/default.asp

Accés a l'aplicació informàtica ELECONS. Manual d'usuari

L'accés a ELECONS estarà disponible a partir de les 17h del dia 23 de novembre de 2023

Les actes es podran imprimir a partir de les 10h del dia 24 de novembre de 2023

 

Instruccions sobre el procés electoral i recollida de dades

Calendari d'actuacions

Preguntes freqüents

 

Composició i renovació dels consells escolars

 

Annexos IV

 

Normativa d'aplicació