Eleccions a Consells Escolars en centres

Eleccions a Consells Escolars en centres

Eleccions a Consells Escolars de Centres

 

Informació sobre el procés d'eleccions a consells escolars de centres

 

 

Escrit a la Comunitat Educativa.

 

Resustats de les eleccions: podeu seguir els resultats de les eleccions a consell escolar, en temps real, en aquest enllaç  http://www.ceice.gva.es/econsells/val/result/default.asp

 

Enllaços i documentació

Accés a l'aplicació informàtica. Manual d'usuari.

Instruccions sobre el procés electoral i recollida de dades.

Annex I de les instruccions: Contactes de la Unitat Administrativa de Suport i del GATI.

Preguntes freqüents

Calendari d'actuacions.

Pla de contingència i instruccions per a l'organització i desenvolupament de les eleccions 2021

Publicitat Cartells i Fullet.


Composició del consells escolars

 

Avnexos IV

Normativa d'aplicació