Organismes

Portals

SUBVENCIONS DIRIGIDES A LES ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES D'ALUMNAT, ASSOCIACIONS D'ALUMNAT, LES SEUES FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

SUBVENCIONS DIRIGIDES A LES ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES D'ALUMNAT, ASSOCIACIONS D'ALUMNAT, LES SEUES FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

SUBVENCIONS DIRIGIDES A LES ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES D'ALUMNAT, ASSOCIACIONS D'ALUMNAT, LES SEUES FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

Índex de continguts

 

Bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d’alumnes, associacions d’alumnes, les seues federacions i confederacions

ORDRE 29/2016, de 17 de juny

 

Convocatòria de subvencions per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de famílies d'alumnat, realitzades per les associacions de famílies d'alumnat (AFA) de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Generalitat, les seues federacions i confederacions 

Justificació de les subvencions d'AFA, les seues federacions i confederacions (Nou)

Resolució de concessió

Annexos del compte justificatiu a presentar per les AFA

Annexos del compte justificatiu a presentar per les federacions i confederacions d'AFA

Annexos a presentar atenent a la tipologia de les despeses realitzades:

Difusió del caràcter públic del finançament dels programes subvencionats

 

Als efectes de complir amb l'obligació de donar publicitat al caràcter públic del finançament de les activitats subvencionades ja realitzades, els beneficiaris de la subvenció hauran de publicar als seus canals de difusió habituals (xarxes socials, pàgines web, tauló d'anuncis, etc.) que han sigut beneficiaris de la subvenció atorgada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i que l'import dels fons percebuts s'ha destinat a sufragar les despeses de funcionament i foment d'activitats de participació, associació i formació executades per l'entitat i arreplegades en el projecte que ha servit de base per a obtindre la subvenció.

Altres enllaços d'interés per a la justificació

 

Resolució de concessió d'AFA, les seues federacions i confederacions (Nou)

Resolució de concessió

Annexos Resolució de concessió

 

Requeriment d'esmena de sol·licituds d'AFA, les seues federacions i confederacions

Requeriment d'esmena de sol·licituds

Annexos requeriment d'esmena de sol·licituds

 

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de famílies d’alumnat, realitzades per les associacions de famílies d’alumnat de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Generalitat, les seues federacions i conferacions (DOGV Núm. 9577 / 18.04.2023)

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2023

Pla de Control d'AFA, les seues federacions i confederacions

 

Convocatòria de subvencions per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de l'alumnat, realitzades per les associacions d'alumnat (AA) de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Generalitat, i les seues federacions  

Justificació de les subvencions d'AA i les seues federacions (Nou)

Resolució de concessió

Annexos del compte justificatiu a presentar per les AA

Annexos del compte justificatiu a presentar per les federacions d'AA

Annexos a presentar atenent a la tipologia de les despeses realitzades:

Difusió del caràcter públic del finançament dels programes subvencionats

 

Als efectes de complir amb l'obligació de donar publicitat al caràcter públic del finançament de les activitats subvencionades ja realitzades, els beneficiaris de la subvenció hauran de publicar als seus canals de difusió habituals (xarxes socials, pàgines web, tauló d'anuncis, etc.) que han sigut beneficiaris de la subvenció atorgada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i que l'import dels fons percebuts s'ha destinat a sufragar les despeses de funcionament i foment d'activitats de participació, associació i formació executades per l'entitat i arreplegades en el projecte que ha servit de base per a obtindre la subvenció.

 

Resolució de concessió d'AA i les seues federacions (Nou)

Resolució de concessió

 

Requeriment d'esmena de sol·licituds d'AA i les seues federacions     

Requeriment d'esmena de sol·licituds

Annexos requeriment d'esmena de sol·licituds

 

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de l’alumnat, realitzades per les associacions d’alumnat de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Generalitat, i les seues federacions (DOGV Núm. 9577 / 18.04.2023)

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2023

  • Pla de Control d'AA i les seues federacions

 

Convocatòria de subvencions per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de l'alumnat de persones adultes, realitzades per les associacions d'alumnat d'FPA (AAFPA) de centres docents no universitaris sostinguts amb fons de la Generalitat, i les seues federacions 

Justificació de les subvencions d'AAFPA i les seues federacions (Nou)

Resolució de concessió

Annexos del compte justificatiu a presentar per les AAFPA

Annexos del compte justificatiu a presentar per les federacions d'AAFPA

Annexos a presentar atenent a la tipologia de les despeses realitzades:

Difusió del caràcter públic del finançament dels programes subvencionats

 

Als efectes de complir amb l'obligació de donar publicitat al caràcter públic del finançament de les activitats subvencionades ja realitzades, els beneficiaris de la subvenció hauran de publicar als seus canals de difusió habituals (xarxes socials, pàgines web, tauló d'anuncis, etc.) que han sigut beneficiaris de la subvenció atorgada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i que l'import dels fons percebuts s'ha destinat a sufragar les despeses de funcionament i foment d'activitats de participació, associació i formació executades per l'entitat i arreplegades en el projecte que ha servit de base per a obtindre la subvenció.

 

Resolució de concessió d'AAFA i les seues federacions (Nou)

Resolució de concessió

 

Requeriment d'esmena de sol·licituds d'AAFA i les seues federacions  

Requeriment d'esmena de sol·licituds

Annexos requeriment d'esmena de sol·licituds

 

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de l’alumnat de persones adultes, realitzades per les seves associacions d’alumnat d’FPA de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Generalitat, i les seues federacions (DOGV Núm. 9579 / 20.04.2023)

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2023

Pla de Control d'AAFPA i les seues federacions

 

Convocatòries anteriors: cursos acadèmics 2015-2016 a 2021-2022

Resolucions de convocatòria i concessió de subvencions dirigides a les associacions de famílies d'alumnat, associacions d'alumnat, les seues federacions i confederacions
Curs acadèmic Associacions de famílies d'alumnat, les seues federacions i confederacions Associacions d'alumnat i les seues federacions Associacions d'alumnat d'FPA i les seues federacions

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

 

Dades de contacte

Correu electrònic per a incidències relacionades amb l'accés i operativitat dels tràmits telemàtics 

generalitat_en_red@gva.es

Correu electrònic per a les qüestions relacionades amb la tramitació i gestió de les subvencions

participaciosocial@gva.es