Convocatòrias de subvencions per AMPA, Assoc. d'alumnes i Assoc. d'alumnes d'FPA-2022

Convocatòrias de subvencions per AMPA, Assoc. d'alumnes i Assoc. d'alumnes d'FPA-2022

La Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació concedeix anualment subvencions als diferents agents socials educatius amb els quals interactua l'administració de la Generalitat Valenciana.

S'ha publicat en el DOGV l'ordre que regula aquestes subvencions, dirigides a las associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i confederacions:

ORDRE 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven las bases reguladores per a la concessió de subvenciones dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, les seues federacions i  confederacions.

LLEI 39/2015, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Qualsevol problema relacionat amb l'accés al tràmit telemàtic (java, navigadors, certificats...), s'atendrà en el correu electrònic: generalitat_en_red@gva.es.

CONVOCATÒRIA 2022

Subvenció

Resolució convocatòria

Requeriment esmena sol·licituds

Resolució adjudicació

Termini justificació

AMPA, les seues federacions i confederacions

Publicació DOGV 17/06/2022

Termini de sol·licitud: fins al 11/07/2022

Accés sol·licitud subvenció:

- AMPA

- Federacions y confederacions AMPA

- CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Requeriment d'esmena

AMPA

Sol·licituds admeses - Annex I

Sol·licituds a esmenar - Annex II

Sol·licituds excloses - Annex III

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

Sol·licituds admeses - Annex I

Sol·licituds a esmenar - Annex II

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

Termini: del 5 al 16 de setembre, tots dos inclosos.

 

 

Resolució de concessió 

 

Annex I: Subvencions concedides

Annex II: Sol·licituds no estimades

FEDERACIONS I CONFEDERACIONS

Annex III: Adjudicacions federacions i confederacions

 

 

 

 

 

 

Termini de justificació:

del 4 de novembre fins al 24 de novembre, tots dos inclosos

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA APLICAR LA TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA AL PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE SUBVENCIONS

REQUERIMENT D’ESMENA DE LA JUSTIFICACIÓ
DE LES SUBVENCIONS

Termini subsanació: del 5 de desembre fins al 13 de desembre, tots dos inclosos.

Associacions alumnes/as (AA) i les seues federacions

 

Publicació DOGV 20/06/2022

Termini de sol·licitud: fins al 12/07/2022

Accés sol·licitud subvenció

Associacions alumnes

Federacions Associacions alumnes

 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Requeriment d'esmena

ASSOCIACIONS I FEDERACIONS

Sol·licituds admeses - Annex I

Sol·licituds a esmenar - Annex II

Sol·licituds excloses - Annex III

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

Termini: del 9 al 22 de setembre, tots dos inclosos.

Resolució de concessió

 

Termini de justificació: del 26 d'octubre fins al 16 de novembre, tots dos inclosos

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA APLICAR LA
TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA AL PROCEDIMENT DE
JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE SUBVENCIONS

REQUERIMENT D’ESMENA DE LA JUSTIFICACIÓ
DE LES SUBVENCIONS

Termini subsanació: del 28 de novembre fins al 2 de desembre, tots dos inclosos

Associacions alumnes/as de FPA (AA FPA)

 

Publicació DOGV 17/06/2022

Termini de sol·licitud: fins al 11/07/2022 de juliol.

Accés sol·licitud subvenció:

Associacions alumnes FPA

Federacions Associacions alumnes FPA

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Requeriment d'esmena

ASSOCIACIONS

Sol·licituds admeses - Annex I

Sol·licituds a esmenar - Annex II

Sol·licituds excloses - Annex III

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

Termini: del 9 al 22 de setembre, tots dos inclosos.

Resolució de concessió

 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

ANNEXOS - 2022

 - FORMULARIS JUSTIFICACIÓ ASSOCIACIONS (AMPA, ALUMNAT I ALUMNAT FPA): 

Annex II 

Annex II-A*

Annex IV-D1 Despeses funcionament

- FORMULARIS JUSTIFICACIÓ CONFEDERACIONS I FEDERACIONS:

Annex III 

Annex III-A

Annex IV-D1 Despeses funcionament,

Annex IV-D2 Despeses de contración personal

Annex IV-D3 Despeses desplaçament

Annex IV-D4 Despeses xarres... 

 Annex VI Rebut desplaçament.

- FORMULARI COL·LABORACIONS OCASIONALS:  

Annex V

 

PLANS DE CONTROL- 2022

AMPA, les seues federacions i confederacions.

Associacions d'alumnes/as (AA) i les seues federacions.

Associacions d'alumnes/as de FPA (AA FPA).