Visualització de contingut web

Consells escolars

Visualització de contingut web

Eleccions a Consells Escolars Municipals

La duració del mandat dels membres del consell escolar municipal i de districte és de quatre anys. Cada quatre anys, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca el procés per a la constitució dels consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicació de la Llei 6/2010, de 28 de maig, de la Generalitat, i del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.

 

L'Oficina Pública Autonòmica de Registre d'Actes Electorals de la Generalitat Valenciana ha emès el següent INFORME i CERTIFICATS a l'efecte de constituir els consells escolars municipals 2021.

Nota: Nova composició del Consell Escolar Municipal, en la qual s'inclourà, entre els membres del CEM, un representant municipal dels Serveis Socials segons l'article 52.4 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer.

 

 

 

 

Normativa d'aplicació