Subvencions ajuntaments

Subvencions ajuntaments

Des de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació s'ha publicat en el DOGV l'ORDRE 25/2021, d'1 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitas extraescolars, complementàries, culturals i esportives dirigides a la seua població escolar entre tres i díhuit anys. (DOGV Núm. 9145/06/08/2021).

Qualsevol problema realacionado amb l'accés al tràmit telemàtic (java, navegador, certificat...), s'atendrà en el correu electrònic: generalitat_en_red@gva.es.

Per a identificar la procedència del finançament amb el distintiu de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, s'ha d'usar el logo de "Tots a l'una veu". Podeu descarregar-ho ací.

 

Logo de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport GVA

CONVOCATÒRIA 2022           Adreça de correu per a contactar: participaciosocial@gva.es

Subvenció

Resolució de convocatòria

Requeriment esmena sol·licituds

Resolució adjudicació

Termini justificació

Extraescolars ajuntaments

Publicació DOGV 01/06/2022

(termini del 2 fins al 22 de juny de 2022 tots dos inclosos)

Tràmit telemàtic per sol·litar la subvenció

 

 

 

Requeriment d'esmana:

Sol·licituds admeses -

Annex I

Sol·licituds a esmenar - Annex II 

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

 

Termini: del 9 al 22 de setembre, tots dos inclosos.

 

 

 

Resolució concessió

Termini de justificació:

3 de juliol a l'11 d'agost de 2023

 

Enllaços d'interés per a la tramitació de sol·licitud - 2022

Documentació:

 

Vídeo informatiu sobre l'ajuda: enllaç

Presentació ajudes extraescolars

 

Documentació a emplenar i signar digitalment per a la justificació: 

1.- Memòria: document pdf obtingut de l'emplenament del qüestionari 'MEMÒRIA DEL PROJECTE D'ACTIVITATS DE SUPORT EDUCATIU I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CULTURALS I ESPORTIVES'.  (emplenar i signar obligatòriament)

2.- Annexos:

- Annexos que s'han de presentar obligatòriament:


- Annexos que s'han de presentar en cas d'haver imputat despeses del tipus corresponent:

3.- Totes les factures i els rebuts (comprovants de pagament) corresponents que justifiquen la despesa realitzada

 

PLA DE CONTROL

Convocatòria 2022 - Subvencions Activitats Extraescolars - Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

 

CONVOCATÒRIA 2021

 

 

 

Subvenció

Resolució de convocatòria

Requeriment esmena sol·licituds

Resolució adjudicació

Termini justificació

Extraescolars ajuntaments

Publicació DOGV 28/09/2021

(termini del 29 de setembre fins al 20 d'octubre inclòs)

Tràmit telemàtic per sol·litar la subvenció.

Acord d'aplicació de tramitació d'urgència.

 

Requeriment d'esmana:

Sol·licituds admeses - Annex I

Sol·licituds a esmenar - Annex II 

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

Informació d'esmenes

 

Termini: del 04  al 10 de novembre, tots dos inclosos.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Resolució definitiva de concessió de subvencions d'activitats extraescolars.

 

 

 

 

 

Termini: fins al 25 de juliol.

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

 

REQUERIMENT D’ESMENA DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE 3 DE DESEMBRE DE 2021

 

Enllaços d'interés per a la tramitació de sol·licitud - 2021

Documentació:

 

Documentació a emplenar i signar digitalment per a la justificació: 

1.- Memòria: document pdf obtingut de l'emplenament del qüestionari 'MEMÒRIA DEL PROJECTE D'ACTIVITATS DE SUPORT EDUCATIU I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CULTURALS I ESPORTIVES'.  (emplenar i signar obligatòriament)

2.- Annexos:

- Annexos que s'han de presentar obligatòriament:


- Annexos que s'han de presentar en cas d'haver imputat despeses del tipus corresponent:

3.- Totes les factures i els rebuts (comprovants de pagament) corresponents que justifiquen la despesa realitzada

 

PLA DE CONTROL

Convocatòria 2021 - Subvencions Activitats Extraescolars - Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

 

CONVOCATÒRIA - 2020

Ordre 16/2020 de 6 d'agost, que regula les bases i convocatòria de subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a realitzar activitats de suport educatiu i altres activitats extraescolars, culturals i esportives, dirigides a la seua població escolar d'entre 3 i 18 anys per a compensar els efectes negatius del confinament conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la Covid-19.

 

Subvenció

Ordre convocatòria

Requeriment esmena sol·licituds

Resolució adjudicació

Termini justificació

Extraescolars ajuntaments

Publicació    DOGV

Requeriment d'esmenes - Annex I

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

Termini: del 18 de setembre, divendres, a l'1 d'octubre , dijous, tots dos inclosos.

 

Resolució provisional de concessió de subvencions. - Annex I -    Annex II

Tràmit telemàtic per a aportar al·legacions.

Termini: del 14 d'octubre, dimecres, al 27 d'octubre,  dimarts, tots dos inclosos.

 

Resolució definitiva de concessió de subvencions (DOGV 17/11/2020)

Termini: fins al 15 de setembre.

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

 

Documentació a emplenar i signar digitalment per a la justificació: Termini fins al 15 de setembre de 2021

1.- Memòria: document pdf obtingut de l'emplenament del qüestionari 'MEMÒRIA DEL PROJECTE D'ACTIVITATS DE SUPORT EDUCATIU I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CULTURALS I ESPORTIVES'. L'enllaç al qüestionari és personalitzat i cada ajuntament l'ha rebut en el seu compte de correu. (emplenar i signar obligatòriament)

2.- Annexos:

3.- Totes les factures i els rebuts (comprovants de pagament) corresponents que justifiquen la despesa realitzada

PLA DE CONTROL

Convocatòria 2020 - Subvencions Activitats Extraescolars - Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Enllaços d'interés per a la tramitació de sol·licitud - 2020

Documentació: