Visualització de contingut web

Subvencions ajuntaments

  

Des de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació s'ha publicat en el DOGV l'Ordre 16/2020 de 6 d'agost, que regula les bases i convocatòria de subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a realitzar activitats de suport educatiu i altres activitats extraescolars, culturals i esportives, dirigides a la seua població escolar d'entre 3 i 18 anys per a compensar els efectes negatius del confinament conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la Covid-19.

 

Qualsevol problema realacionat amb l'accés al tràmit telemàtic (java, navegador, certificat...), s'atendrà en el correu electrònic: generalitat_en_red@gva.es o participaciosocial@gva.es.

 

CONVOCATÒRIA 2020

Subvenció

Ordre convocatòria

Requeriment esmena sol·licituds

Resolució adjudicació

Termini justificació

Extraescolars ajuntaments

Publicació    DOGV

Requeriment d'esmenes - Annex I

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

Termini: del 18 de setembre, divendres, a l'1 d'octubre , dijous, ambdós inclosos.

 

Resolució provisional de concessió de subvencions. - Annex I   - Annex II

Tràmit telemàtic per a aportar al·legacions.

Termini: del 14 d'octubre, dimecres, al 27 d'octubre,  dimarts, ambdós inclosos.

 

Resolució definitiva de concessió de subvencions (DOGV 17/11/2020)

 

Termini: fins el 15 de setembre.

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

 

Documentació a emplenar i signar digitalment per a la justificació: Termini fins el 15 de setembre de 2021

1.- Memòria: document pdf obtingut de l'emplenament del qüestionari 'MEMÒRIA DEL PROJECTE D'ACTIVITATS DE SUPORT EDUCATIU I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CULTURALS I ESPORTIVES'. L'enllaç al qüestionari és personalitzat i cada ajuntament l'ha rebut en el seu compte de correu. (emplenar i signar obligatòriament)

2.- Annexos:

3.- Totes les factures i els rebuts (comprovants de pagament) corresponents que justifiquen la despesa realitzada

 

Enllaços d'interés per a la tramitació de sol·licitud - 2020

Documentació: