Organismes

Portals

Subvencions ajuntaments

Subvencions ajuntaments

Convocatòria 2023

S'ha publicat la convocatòria RESOLUCIÓ de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats extraescolars i complementàries dirigides a la seua població escolar d'entre 3 i 18 anys.

 

Aquesta resolució de convocatòria es regeix per l'Ordre de  25/2021, d'1 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives dirigides a la seua població escolar entre tres i díhuit anys (DOGV Núm. 9145/06/08/2021).

 

- INFORMACIÓ D'INTERÉS:

  • Qualsevol problema relacionat amb l'accés al tràmit telemàtic (java, navegador, certificat...), es atendrà en el correu electrònic: generalitat_en_red@gva.es.
  • Per a qualsevol qüestió relacionada amb el procés de tramitació i gestió d'aquestes ajudes, es pot contactar en el correu electrònic: participaciosocial@gva.es
  • Tal com s'indica en la convocatòria, en totes les activitats realitzades que hagen sigut subvencionades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, és obligatori dur a terme una difusió d'aquest finançament. Per a això, al costat de tota informació de difusió de l'activitat, haurà de figurar el següent logo al costat de la frase "Activitat finançada per la Conselleria d'Educació, Univertitats i Ocupació":

 

 
Podeu descarregar-ho ací.  

 

 

- FASES DE LA TRAMITACIÓN EXTRAESCOLARES 2023

Resolució de convocatòria

Requeriment esmena sol·licituds

Resolució adjudicació

Justificació

Publicació DOGV


Termini: Des del 19 d'abril fins al 10 de maig de 2023, tots dos inclosos


Tràmit telemàtic per a sol·licitar la subvenció

 

Requeriment d'esmana:

Sol·licituds admeses - Annex I

Sol·licituds a esmenar - Annex II 

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

 

Termini: del 25 de maig al 7 de juny, tots dos inclosos.

 

 

Resolució concessió

 

 

 

Termini: Des del 3 de juliol fins al 11 d'agost de 2024, tots dos inclosos

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

És necessari que en l'apartat D de la sol·licitud se seleccione correctament en el desplegable l'expedient corresponent a la convocatòria de 2023

 

 Enllaços d'interés per a la tramitació de sol·licitud - 2023

 

Documentació:

ALTA DE COMPTES BANCARIS

Serà necessari donar d'alta el nou compte (o modificada en algun de les seues dades) a través del sistema PROPER, amb el certificat electrònic de la presidenta o del president de l'AFA com a persona jurídica, representant de l'entitat, o amb el certificat digital de la persona que represente a la persona jurídica que haurà d'haver-se registrat prèviament en el Registre de Representants de la Generalitat.

Es realitzarà a través del següent enllaç:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=proper&version=1&idioma=es&idprocguc=22648&idcatguc=pr&login=c

Una vegada realitzat el tràmit a través del sistema PROPER, obtindrà un resguard o justificant que haurà d'enviar per correu electrònic a l'adreça participaciosocial@gva.es, juntament amb la còpia de les dades incorporades en PROPER i el document en el qual conste la titularitat del compte.

 Enllaços d'interés per a la justificació de les ajudes - 2023

 


Documentació a emplenar i signar digitalment per a la justificació:

1.- Memòria: document pdf obtingut de l'emplenament del qüestionari 'MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PROJECTE D'ACTIVITATS DE SUPORT EDUCATIU I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CULTURALS I ESPORTIVES' (emplenar i signar obligatòriament).

2.- Annexos:

- Annexos que s'han de presentar obligatòriament:

Annex I  MODEL JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS PER Als MUNICIPIS (emplenar i signar obligatòriament).

Annex I-A   ALTRES AJUDES PER Al PROJECTE (emplenar i signar obligatòriament).

ANNEX II FINANÇAMENT ACTIVITATS (emplenar i signar obligatòriament).

- Annexos que s'han de presentar en cas d'haver imputat despeses del tipus corresponent:

Annex I-B1  1. DESPESES DE MATERIAL FUNGIBLE I FUNCIONAMENT (emplenar i signar, si correspon)

Annex I B2  2. DESPESES DE PERSONAL CONTRACTAT (emplenar i signar, si correspon).

Annex I B3  3. DESPESES DE DESPLAÇAMENT (emplenar i signar, si correspon).

Annex I B4  4. DESPESES DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS (emplenar i signar, si correspon).

 

PLA DE CONTROL

Convocatòria 2023 - Subvenció Activitats Extraescolars - Ajuntaments de la Comunitat Valenciana

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

FASES DE LA TRAMITACIÓ EXTRAESCOLARS 2022

Subvenció

Resolució de convocatòria

Requeriment esmena sol·licituds

Resolució adjudicació

Termini justificació

Extraescolars ajuntaments

Publicació DOGV 01/06/2022

(termini del 2 fins al 22 de juny de 2022 tots dos inclosos)

Tràmit telemàtic per sol·litar la subvenció

 

 

 

Requeriment d'esmana:

Sol·licituds admeses -

Annex I

Sol·licituds a esmenar - Annex II 

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

 

Termini: del 9 al 22 de setembre, tots dos inclosos.

 

 

 

Resolució concessió

Termini de justificació:

3 de juliol a l'11 d'agost de 2023

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

 

Enllaços d'interés per a la tramitació de sol·licitud - 2022

Documentació:

 

Vídeo informatiu sobre l'ajuda: enllaç

Presentació ajudes extraescolars

 

Documentació a emplenar i signar digitalment per a la justificació: 

1.- Memòria: document pdf obtingut de l'emplenament del qüestionari 'MEMÒRIA DEL PROJECTE D'ACTIVITATS DE SUPORT EDUCATIU I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CULTURALS I ESPORTIVES'.  (emplenar i signar obligatòriament)

2.- Annexos:

- Annexos que s'han de presentar obligatòriament:


- Annexos que s'han de presentar en cas d'haver imputat despeses del tipus corresponent:

3.- Totes les factures i els rebuts (comprovants de pagament) corresponents que justifiquen la despesa realitzada

 

PLA DE CONTROL

Convocatòria 2022 - Subvencions Activitats Extraescolars - Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

 

CONVOCATÒRIA 2021

 

 

 

Subvenció

Resolució de convocatòria

Requeriment esmena sol·licituds

Resolució adjudicació

Termini justificació

Extraescolars ajuntaments

Publicació DOGV 28/09/2021

(termini del 29 de setembre fins al 20 d'octubre inclòs)

Tràmit telemàtic per sol·litar la subvenció.

Acord d'aplicació de tramitació d'urgència.

 

Requeriment d'esmana:

Sol·licituds admeses - Annex I

Sol·licituds a esmenar - Annex II 

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

Informació d'esmenes

 

Termini: del 04  al 10 de novembre, tots dos inclosos.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Resolució definitiva de concessió de subvencions d'activitats extraescolars.

 

 

 

 

 

Termini: fins al 25 de juliol.

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

 

REQUERIMENT D’ESMENA DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE 3 DE DESEMBRE DE 2021

 

Enllaços d'interés per a la tramitació de sol·licitud - 2021

Documentació:

 

Documentació a emplenar i signar digitalment per a la justificació: 

1.- Memòria: document pdf obtingut de l'emplenament del qüestionari 'MEMÒRIA DEL PROJECTE D'ACTIVITATS DE SUPORT EDUCATIU I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CULTURALS I ESPORTIVES'.  (emplenar i signar obligatòriament)

2.- Annexos:

- Annexos que s'han de presentar obligatòriament:


- Annexos que s'han de presentar en cas d'haver imputat despeses del tipus corresponent:

3.- Totes les factures i els rebuts (comprovants de pagament) corresponents que justifiquen la despesa realitzada

 

PLA DE CONTROL

Convocatòria 2021 - Subvencions Activitats Extraescolars - Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

 

CONVOCATÒRIA - 2020

Ordre 16/2020 de 6 d'agost, que regula les bases i convocatòria de subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a realitzar activitats de suport educatiu i altres activitats extraescolars, culturals i esportives, dirigides a la seua població escolar d'entre 3 i 18 anys per a compensar els efectes negatius del confinament conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la Covid-19.

 

Subvenció

Ordre convocatòria

Requeriment esmena sol·licituds

Resolució adjudicació

Termini justificació

Extraescolars ajuntaments

Publicació    DOGV

Requeriment d'esmenes - Annex I

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

Termini: del 18 de setembre, divendres, a l'1 d'octubre , dijous, tots dos inclosos.

 

Resolució provisional de concessió de subvencions. - Annex I -    Annex II

Tràmit telemàtic per a aportar al·legacions.

Termini: del 14 d'octubre, dimecres, al 27 d'octubre,  dimarts, tots dos inclosos.

 

Resolució definitiva de concessió de subvencions (DOGV 17/11/2020)

Termini: fins al 15 de setembre.

Tràmit telemàtic per a aportar documentació

 

Documentació a emplenar i signar digitalment per a la justificació: Termini fins al 15 de setembre de 2021

1.- Memòria: document pdf obtingut de l'emplenament del qüestionari 'MEMÒRIA DEL PROJECTE D'ACTIVITATS DE SUPORT EDUCATIU I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CULTURALS I ESPORTIVES'. L'enllaç al qüestionari és personalitzat i cada ajuntament l'ha rebut en el seu compte de correu. (emplenar i signar obligatòriament)

2.- Annexos:

3.- Totes les factures i els rebuts (comprovants de pagament) corresponents que justifiquen la despesa realitzada

PLA DE CONTROL

Convocatòria 2020 - Subvencions Activitats Extraescolars - Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Enllaços d'interés per a la tramitació de sol·licitud - 2020

Documentació: