Organismes

Portals

Portada Padres, Madres y Alumnado

Participació Social

Al Servei d'Innovació i Qualitat de la Direcció General de Política Educativa se li atribuïx la funció de fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar en la vida dels centres docents.