Organismes

Portals

Competència digital docent

Competència digital docent

Competència digital docent

L’entorn digital és el nou espai en què les persones vivim, aprenem, ens relacionem i gaudim del temps lliure, entre altres coses. Per això, és fonamental que els professionals de l’educació coneguen les recomanacions europees relatives a les competències clau per a l’aprenentatge permanent, ja que el desenvolupament de la competència digital no és només el domini dels dispositius i aplicacions, sinó la responsabilitat de fer-ne un ús pedagògic. Aquest enfocament aposta per la inclusió, de manera que les tecnologies digitals siguen accessibles a tot l’alumnat. A més, fomenta el treball col·laboratiu, el respecte a les persones i el medi ambient, i l’ús responsable, crític i segur de la tecnologia. Així mateix, vetla per la preservació de la intimitat personal i sociofamiliar, i per la protecció de dades personals, entre d’altres. 

En consonància amb les necessitats de la societat en general, i de l’educació en particular, els docents han d’adquirir un conjunt cada vegada més ampli de competències i estratègies per a adaptar-se a les noves ferramentes pedagògiques que l’era digital ofereix. Aquesta situació justifica la necessitat d’un document com el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (DigCompEdu), que serveix de guia en el procés d’adquisició d’aquestes noves competències.

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Direcció general de personal docent, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es regula el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent.

En la Resolució de 4 de maig de 2022, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació, sobre l'actualització del marc de referència de la competència digital docent. Enllaç al fitxer. 
Des de l'INTEF, a fi de complementar el text publicat en el BOE oferint un suport que facilite la comprensió i interpretació de l'aplicació pràctica del MRCDD, es presenta l'informe de la ponència dependent del Grup de Treball de Tecnologies de l'Aprenentatge que va elaborar el marc, en el qual s'inclouen explicacions de cadascuna de les àrees i competències, així com exemples dels indicadors en diferents tipus d'ensenyaments i etapes educatives.
Per al reconeixement i certificació de la competència digital, es requereix complir uns requisits i seguir uns criteris que s'arrepleguen en la Resolució d'1 de juliol de 2022, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació sobre la certificació, acreditació i reconeixement de la competència digital docent. 

Des de la subdirecció general de formació del professorat s'ha elaborat un informe que relaciona les activitats formatives desenvolupades en la xarxa CEFIRE amb les competències digitals docents. Aquest informe es pot consultar des de l'espai personal dels docents en OVIDOC. Es disposa de  l´acreditació i la possibilitat de descarrega.

Preguntes freqüents

Guía d’interpretació de l'informe (DESCÀRREGA)

Correu: acreditacio_cdd@gva.es

Tota la informació referent a les activitats formatives estarà disponible en l'apartat de formació de la web del CEFIRE de Competència Digital.

 

Pla Digital Educatiu