Organismes

Portals

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic

El Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic és un títol amb validesa en tot el territori nacional que habilita per a impartir docència en titulacions de Formació Professional a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no poden accedir als estudis de máster universitari. Per a l'obtenció d'aquest certificat, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports organitza una formació amb una càrrega total de 60 crèdits en què s'impartirà a distància la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica requerida per la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, en el seu article 100, regulada per l'Orde 4/2016, d'1 de març.

Normativa:

Edicions Certificat Oficial de Formación Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic 2020-2021 i anteriors

Edicions Certificat Oficial de Formación Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic 2020-2021 i anteriors

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per al Professorat Tècnic 2021-2022. 7ª edició

Resolució de 26 de juliol de 2022 de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es fan públics els resultats del procés d'obtenció del Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent, impulsat per les cinc universitats públiques valencianes durant el curs 2021-2022, convocat per la Resolució de 28 de juliol de 2021 d'aquesta Secretaria Autonòmica

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per al Professorat Tècnic 2020-2021. 6ª edició

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per al Professorat Tècnic 2019-2020. 5ª edició

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per al Professorat Tècnic 2018-2019. 4ª edició

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per al professorat Tècnic 2017-2018. 3ª edició

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a professorat Tècnic. 2ª edició

Llistats definitius d'admesos i no admesos

Llistats provisionals d'admesos i no admesos

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a professorat Tècnic. 1ª edició