Entitas col.laboradores 2022-2023

Entitats col.laboradores 2022-2023

Legislació

ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. [2012/10009] DOCV 6893 de 31.10.2012

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2022-2023. (DOGV 09.05.2022)

Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria: entitats_col@gva.es

Llistat definitiu entitats reconegudes i activitats formatives autoritzades curs 2022-2023. (Nou)

Publicació en DOGV

RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es fa pública la relació dels plans d’activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs escolar 2022-2023. [2022/9432]

Annexos

 

Accés a l'aplicació OVIENT per a persones usuàries ja acreditades, amb certificat digital de persona física: https://ovient.edu.gva.es/
 

Manuales

 
  • Manual usuari OVIENT convocatòria curs escolar, polse ací.

 

  • Manual usuari OVIENT per a justificar l'edició realitzada per a les homologacions, polse ací.

 
Per a consultes tècniques de l'aplicació, pot trucar al telèfon de suport 961150019. 
 
Diligències de reconeixement
D'acord amb l'apartat sisé d'aquesta Resolució, una vegada finalitzada l'edició formativa, per a l'expedició de les diligències dels participants, els usuaris de l'entitat hauran d'accedir, en el termini de 2 mesos a l'aplicació OVIENT per a emplenar les dades necessàries dels participants i la memòria final de l'activitat.