Organismes

Portals

Entitas col.laboradores 2023-2024

Entitats col·laboradores 2023-2024

Legislació

ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. [2012/10009] DOCV 6893 de 31.10.2012

Convocatòria

NOU Relació provisional d'entitats reconegudes i activitats formatives autoritzades.

         Relació provisional d'entitats no reconegudes i/o activitats formatives no autoritzades.

ACLARIMENT

  1. Les entitats que ja estan autoritzades en el curs actual han de seleccionar en la CONVOCATÒRIA "Reconeixement d'entitats col·laboradores cursos CDD (procediment extraordinari)", al no ser una modificació de plans de febrer.
  2. La presentació de la documentació dels cursos a valorar ha d'adjuntar-se per la plataforma OVIENT en el camp de "Acreditació de l'experiència". En el supòsit que es necessiten adjuntar més d'un document han d'unificar-los en un únic arxiu.

NOU Des del 16/02/2024 ja està habilitada en la plataforma OVIENT la convocatòria de modificació de plans febrer 2024 entitats reconegudes curs 2023-2024, perquè puguen modificar o proposar noves activitats fins al dia 29/02/2024.

NOU Relació provisional d'entitats reconegudes i activitats formatives autoritzades

Llistat definitiu d'entitats reconegudes i activitats formatives autoritzades curs 2023-2024. 

Publicació en el DOGV

Annexos

Termini al·legacions en OVIENT i davant la Comissió (entitats_col@gva.es): 10 dies hàbils.

Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria: entitats_col@gva.es

Accés a l'aplicació OVIENT per a persones usuàries ja acreditades, amb certificat digital de persona física: https://ovient.edu.gva.es/

Manuals

  • Manual usuari OVIENT convocatòria curs escolar, polse ací.
  • Manual usuari OVIENT per a justificar l'edició realitzada per a les homologacions, polse ací.

Per a consultes tècniques de l'aplicació, pot trucar al telèfon de suport 961150019. 

Diligències de reconeixement

D'acord amb l'apartat sisé d'aquesta Resolució, una vegada finalitzada l'edició formativa, per a l'expedició de les diligències dels participants, els usuaris de l'entitat hauran d'accedir, en el termini de 2 mesos a l'aplicació OVIENT per a emplenar les dades necessàries dels participants i la memòria final de l'activitat.

 

Entitats col·laboradores 2022-2023

Legislació

ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. [2012/10009] DOCV 6893 de 31.10.2012

Convocatòria

Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria: entitats_col@gva.es

Llistat definitiu entitats reconegudes i activitats formatives autoritzades curs 2022-2023.

Publicació en DOGV

Annexos

 

Llistat modificacions plans febrer 2023.