Entitas col.laboradores 2023-2024

Entitats col.laboradores 2023-2024

Legislació

ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. [2012/10009] DOCV 6893 de 31.10.2012

Convocatòria

Llistat definitiu d'entitats reconegudes i activitats formatives autoritzades curs 2023-2024. NOU (data publicació 26 de setembre 2023)

Termini al·legacions en OVIENT i davant la Comissió (entitats_col@gva.es): 10 dies hàbils.

Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria: entitats_col@gva.es

Accés a l'aplicació OVIENT per a persones usuàries ja acreditades, amb certificat digital de persona física: https://ovient.edu.gva.es/

Manuales

  • Manual usuari OVIENT convocatòria curs escolar, polse ací.
  • Manual usuari OVIENT per a justificar l'edició realitzada per a les homologacions, polse ací.

Per a consultes tècniques de l'aplicació, pot trucar al telèfon de suport 961150019. 

Diligències de reconeixement

D'acord amb l'apartat sisé d'aquesta Resolució, una vegada finalitzada l'edició formativa, per a l'expedició de les diligències dels participants, els usuaris de l'entitat hauran d'accedir, en el termini de 2 mesos a l'aplicació OVIENT per a emplenar les dades necessàries dels participants i la memòria final de l'activitat.

 

Entitats col.laboradores 2022-2023

Legislació

ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. [2012/10009] DOCV 6893 de 31.10.2012

Convocatòria

Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria: entitats_col@gva.es

Llistat definitiu entitats reconegudes i activitats formatives autoritzades curs 2022-2023.

Publicació en DOGV

Annexos

 

Llistat modificacions plans febrer 2023.