Organismes

Portals

Entitas col.laboradores 2023-2024

Entitats col·laboradores 2023-2024

Legislació

ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. [2012/10009] DOCV 6893 de 31.10.2012

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es regula el procediment extraordinari per al reconeixement d’entitats col·laboradores per a la impartició de cursos específics de Competència Digital Docent (CDD) A1, A2, B1 i B2 i la posterior acreditació. 

 

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, de convocatòria per al reconeixement d’entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2023- 2024.

NOU

 

Llistat definitiu d'entitats reconegudes i activitats formatives autoritzades curs 2023-2024. 

Publicació en el DOGV

Annexos

Termini al·legacions en OVIENT i davant la Comissió (entitats_col@gva.es): 10 dies hàbils.

Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria: entitats_col@gva.es

Accés a l'aplicació OVIENT per a persones usuàries ja acreditades, amb certificat digital de persona física: https://ovient.edu.gva.es/

Manuals

  • Manual usuari OVIENT convocatòria curs escolar, polse ací.
  • Manual usuari OVIENT per a justificar l'edició realitzada per a les homologacions, polse ací.

Per a consultes tècniques de l'aplicació, pot trucar al telèfon de suport 961150019. 

Diligències de reconeixement

D'acord amb l'apartat sisé d'aquesta Resolució, una vegada finalitzada l'edició formativa, per a l'expedició de les diligències dels participants, els usuaris de l'entitat hauran d'accedir, en el termini de 2 mesos a l'aplicació OVIENT per a emplenar les dades necessàries dels participants i la memòria final de l'activitat.

 

Entitats col·laboradores 2022-2023

Legislació

ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. [2012/10009] DOCV 6893 de 31.10.2012

Convocatòria

Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria: entitats_col@gva.es

Llistat definitiu entitats reconegudes i activitats formatives autoritzades curs 2022-2023.

Publicació en DOGV

Annexos

 

Llistat modificacions plans febrer 2023.