Organismes

Portals

Funcionaris en Pràctiques

Funcionaris en Pràctiques

FUNCIONARIS EN PRÁCTIQUES DEL CURS 2023/2024

 
  
 
REQUISIT DE FORMACIÓ PER ALS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES EL CURS 2023/2024
 
El 11 d'octubre de 2022 es va publicar al DOGV la RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivada del procediment selectiu d’ingrés en els cossos docents no universitaris convocat per l’Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Per tal d'obtindre la informació pertinent, les persones que aquest curs estan en la seua fase de funcionari en pràctiques cal que tinguen activat el correu x...x@edu.gva.es atés que la comunicació es farà a través d'aquest canal.
 

Des del 25 d'octubre fins el 6 de novembre estarà disponible en el vostre compte d'OVIDOC un formulari per a l'elecció del CEFIRE on es vol fer la formació. Per defecte cada persona tindrà assignat el CEFIRE de la zona on està el centre de destinació, i caldrà entrar en el formulari per a confirmar aquesta assignació o bé elegir altre CEFIRE on se li inscriurà per a fer els cursos.
 
  • El mòdul a distància de prevenció de riscos laborals de 15 hores de durada, serà també un curs específic per als funcionaris en pràctiques. La inscripció del personal funcionari en pràctiques en aquest curs d'autoformació també es realitzarà d'ofici i es comunicarà a totes les persones participants la forma d'accés a la plataforma. No servirà cap altre curs de prevenció per a complir el requisit de formació obligatòria en aquesta fase de pràctiques. La realització del curs serà del 30 de novembre al 21 de desembre en la plataforma AULES de formació.
  • Instruccions d'accés al curs de prevenció de riscos laborals per al personal docent funcionari en pràctiques.
  • El curs de formació de 30 hores que heu de realitzar de manera obligatòria, serà un curs específic semipresencial,amb sessions presencials i algunes en línia. Qualsevol altre curs no servirà per a la formació requerida en el període de pràctiques. La inscripció es farà d'ofici de cada funcionari/a en pràctiques pel Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat.
  • La realització del curs serà en el CEFIRE triat. La primera sessió està prevista per a la setmana del 8 al 14 de gener de 2024 i la participació és obligatòria. El curs acabarà a la fi de març de 2024.

 

 
Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb el requisit de formació, pots dirigir-te al correu funcionariospracticas@gva.es