Organismes

Portals

Pla Anual de Formacio Preventiva en Riscos Laborals

Pla Anual de Formacio Preventiva en Riscos Laborals

PLA ANUAL DE FORMACIÓ PREVENTIVA DEL PERSONAL DOCENT DE CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT PÚBLICA

La formació preventiva del personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació es fonamenta en l'establit en l'art. 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en l'article 7 del Decret 123/2001, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana.

En compliment de la normativa anterior, l'Administració de la Generalitat Valenciana ha de garantir que cada treballador/a reba una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva. Aquesta formació haurà d'estar centrada específicament en el lloc de treball i funció que exercisca, adaptar-se a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres nous, i repetir-se periòdicament si fóra necessari.

Aquest deure de formació de l'Administració de la Generalitat Valenciana constitueix, igualment, un dret i un deure del personal docent, com a part d'una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut laboral.

El Pla Anual de Formació Preventiva de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació recull la formació preventiva recomanada pel Servei de Prevenció del Personal Propi de la Generalitat Valenciana de l'INVASSAT, després de les avaluacions de riscos realitzades en els centres educatius. 

Formació Preventiva

- Formació a nivell bàsic de prevenció de riscos laborals per a personal funcionari docent en pràctiques o de nou ingrés, de 15 hores.  Inscripció d'ofici.
Es fonamenta en el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana que estableix que "l'administració de la Generalitat Valenciana garantirà que tot el personal reba una formació teòrica i pràctica mínima de 15 hores en matèria preventiva en el moment del seu accés a la funció publica".

- Formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, de 20 hores. Dirigida al personal docent de centres educatius públics de titularitat de la Conselleria.
Continguts bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals i de la normativa relacionada, coneixements específics dels riscos i la seua prevenció derivats del seu lloc de treball, adquisició dels coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de nivell bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.  (Diverses edicions)

- Formació complementària en prevenció de riscos laborals especialitzada, de 20 hores, en funció dels riscos identificats en l'avaluació inicial de riscos del lloc de treball. Dirigida al personal docent de diferents nivells educatius, de centres públics de titularitat de la Conselleria (diverses edicions):

    • Infantil
    • Primària
    • Educació Secundària Obligatòria
    • Batxillerat i Formació Professional

- Formació preventiva per a delegats/ades de prevenció i membres dels comitès de seguretat i salut del sector docent, de 30 hores, amb la finalitat de capacitar per a les funcions de nivell bàsic, previstes en l'article 35.1 del Reglament dels Serveis de Prevenció. (1 edició).

- Formació preventiva per a membres d'equips directius, de 30 hores, sobre coneixements del marc normatiu, de les eines i els procediments per a la gestió de la prevenció des dels centres docents públicos de titularitat de la Conselleria. (1 edició).

 

Oferta anual de formació en Prevenció de Riscos Laborals

 

  • Consulta ací tota l'oferta formativa del curs 2023-2024