Altres actuacions

Altres actuacions

- Activitats dels centres:

 

- Programes europeus: Synerg-IE's

    

La Inspecció d’Educació s’uneix als programes europeus

Projecte SYNERG-IE’S

El Projecte Synerg-IE’s naix fruit de l’interès de la Inspecció d’Educació de la Comunitat Valenciana per participar activament en la internacionalització del sistema educatiu.

Per aconseguir-ho, va buscar espais de reflexió on analitzar i identificar els principals reptes trobats i que, a més a més, coincidien amb els estàndards de qualitat Erasmus+: la inclusió i la igualtat d’oportunitats, la sostenibilitat i la responsabilitat mediambientals, l’educació digital, el lideratge educatiu, l’avaluació com a eina de millora i les estratègies per fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida són la base sobre la que s’ha construït el projecte Synerg-IE’s.

Trenta inspectores i inspectors de les diferents Direccions Territorials  participaran plegats en diferents mobilitats en les que s’establiran col·laboracions i cooperació amb altres organitzacions internacionals afins que tenen inquietuds semblants a les nostres i amb les que s’intercanviaran bones pràctiques per, en definitiva, adquirir noves estratègies de gestió que donen com a resultat una millora significativa en la qualitat de l’ensenyament.

  
 

Les mobilitats s’organitzaran en forma de Job Shadowing en Portugal, Alemanya, Bèlgica, Lituània, França i Dinamarca i Trainning courses a Finlàndia, Itàlia, Alemanya, República Checa i Suècia.

 

En breu us farem partícips del desenvolupament de cadascuna d’aquestes mobilitats escoltant directament a les companyes i companys protagonistes.

 

- Xarxa CeSCa (Centres per la Sostenibilitat de Castelló):