Documents enviats pel Servei d'Educació de la Direcció Territorial de Castelló (per data de publicació)

Documents enviats pel Servei d'Educació de la Direcció Territorial de Castelló (per data de publicació)

31-08-23 Resolució que afecta als centres de Secundària sobre els projectes interdisciplinars

 

28-07-23 Carta de Sanitat per tal de no fer certificats mèdics per justificar absències

 

10-07-23 Sentència projecte interdisciplinar

 

07-07-23 Instruccions per a l'alta en nòmina del nou personal dels centres o modificació del compte bancari

 

22-06-23 Instruccions per poder proposar a membres de l'equip directiu i departaments

 

22-06-23 El personal docent i no docent ja pot comunicar canvis en el compte corrent on rep els ingressos de nòmina a través del tràmit PROPER, en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648

 

06-06-23 Beques Ministeri: Instruccions orientadors/es ; Document d'ajuda ; Correcció procediment enviament

 

23-05-23 Gestió de les baixes

 

18-05-23 Instrucció Secretària Territorial sobre responsabilitat patrimonial. Annex IAnnex II

 

16-05-23 El personal que va aprovar les oposicions del 2021 ja té disponible a la secció de personal de Secundària de la Direcció Territorial el seu títol de funcionari de carrera. Poden passar a recollir-lo.

 

29-03-23 Des de la secció de personal de secundaria sol·liciten que si teniu personal al vostre centre que va ser funcionari en pràctiques durant el curs 21-22, preguen els recordeu que cal sol·licitar per OVIDOC el reconeixement dels serveis previs, si és encara no ho han fet. Accés a OVIDOC

 

02-02-23 Carta de la DG sobre permisos i llicències

 

25-01-23 Informació sobre enviaments a gestió econòmica

 

09-01-23 Circular 1 sobre Gestió econòmica i Circular 2 sobre gestió econòmica

 

29-11-22 Beques Educació Especial i Ministeri

 

28-11-22 Procediments davant les adjudicacions i substitucions

 

22-11-2022 Programa de les sessions sobre la transformació cap a centres inclusius.

Com hi ha una ponència amb diapositives diferents a la reunió de Segorbe, ací podeu trobar el resum de la presentada a Sant Mateu i Castelló, i d'altra banda, la de Segorbe.


21-11-2022 Instruccions per sol·licitar fisioterapeuta en centres on no hi ha aquest recurs.


15-11-2022 Instruccions als centres sobre la tramitació de comptes bancaris


14-11-2022 Model d'autorització a emplenar pels familiars de l'alumnat d'Infantil que necessita atenció primerenca durant l'horari lectiu.


03-11-2022 Comunicat als centres sobre les baixes del personal interí i el funcionariat de carrera i els seus annexes.


14-10-2022 Circular als centres docents inici de curs.