Informació general

Informació general

- 01-12-23

  1. Centres que atén cada inspector/a
  2. Quadrant de guàrdies de la inspecció
  3. Guia telefònica del personal de la Direcció Territorial de Castelló

- 22-02-23

Annex I emplenable per comunicar les incidències per esdeveniments dels centres docents

- 20-01-22

  1. Escrit del cap d'inspecció als centres
  2. Centres que atén cada inspector/a
  3. Quadrant de guàrdies de la inspecció
  4. Guia telefònica del personal de la Direcció Territorial de Castelló

 

- 05-12-22

Estimats directors/es,
Segons informació sobre la comissió gestora dels processos d’accés i preinscripció en les universitats públiques, les proves d’accés a la universitat del curs 2022-2023 per als alumnes que tinguen els títols de Batxillerat, de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional, de tècnic o tècnica superiors d’Arts Plàstiques i Disseny o de tècnic o tècnica esportius superiors, o equivalents a efectes acadèmics, el termini per a la matrícula a les PAU és del 22 al 29 de maig, per tant, els conservatoris i centres autoritzats han de tenir en compte que han de proporcionar el certificat de les notes de l’alumnat de 2n de Batxillerat als centres de secundària de manera que l’alumnat puga matricular-se a les PAU. 

Tot i això, hem de tenir en compte que hi ha una setmana per poder matricular-se a les PAU, i que els Conservatoris i Centres autoritzats també han d’acomplir amb el currículum dels seus ensenyaments, i més quan molt d’aquest alumnat de 2n de Batxillerat acaba els seus estudis professionals en aquest curs. Conseqüentment, fent ús de la autonomia de centre, tant el conservatoris com els centres autoritzats, podeu establir l’avaluació d’aquests alumnes de 2n de Batxillerat de tal manera que l’alumnat tinga les notes el dia 19 de maig. Ara bé, si el centre de secundària ho necessita en posterioritat perquè realitzen les avaluacions més tard, podeu endarrerir la vostra entrega de certificacions de notes fins el dia anterior a l’avaluació del centre de secundària.

Resum:
Matriculació de l’estudiantat en les PAU: del 22 al 29 de maig
Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat: 6, 7 i 8 de juny.

Inspecció Educativa