PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

Proves d'accés a la universitat (PAU) 2023

En esta pàgina podran trobar informació relativa a la prova d'accés a la universitat curs 2022-2023

AVÍS INFORMATIU

- TARGETES PAU-

Les targetes PAU estaran disponibles per a la seua descàrrega des del Portal de l'Alumne: (https://appweb1.edu.gva.es/paseu/login.sec)

  • Estudiantat que NO haja demanat revisió de notes: el 22 de juny de 2023
  • Estudiantat que SI haja demanat revisió de notes: el 27 de juny de 2023 

Optativitat dels exàmens de les PAU

CALENDARI

REUNIONS DE COORDINACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL PROVA D'ACCÉS PAU

ACCÉS I ADMISSIÓ 2023

ACCÉS I ADMISSIÓ 2024 (Novetat PAU 2024)

EXÀMENS PAU I CRITERIS DE CORRECCIÓ

PROTOCOL DE PETICIÓ D'ADAPTACIONS PER A LES PAU

PROFESSORAT ESPECIALISTA I ASSESSOR DE LES ASSIGNATURES DE LES PAU

COORDINACIÓ DE LES PAU 2024

  • Informació per al professorat Exàmens PAU 2024

NORMATIVA

ACTES MATÈRIES

ESTADISTIQUES

ACCÉS AL PORTAL DE L'ALUMNE

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROVA D'ACCÉS DELS CURSOS ANTERIORS

(Inclou exàmens dels cursos anteriors)