PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

Proves d'accés a la universitat (PAU) 2024

En esta pàgina podran trobar informació relativa a la prova d'accés a la universitat curs 2023-2024

Models d'exàmens de les PAU 2024

CALENDARI

REUNIONS DE COORDINACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL PROVA D'ACCÉS PAU

ACCÉS I ADMISSIÓ 2024

EXÀMENS PAU I CRITERIS DE CORRECCIÓ

  • Exàmens i criteris de correcció de 2024 convocatòria ordinària
  • Exàmens i criteris de correcció de 2024 convocatòria extraordinària

PROTOCOL DE PETICIÓ D'ADAPTACIONS PER A LES PAU

PROFESSORAT ESPECIALISTA I ASSESSOR DE LES ASSIGNATURES DE LES PAU

NORMATIVA

ACTES MATÈRIES

  • Actes PAU 2024 (reunions celebrades en novembre de 2023)(Actualitzat 15/12/2023)

ESTADISTIQUES

ACCÉS AL PORTAL DE L'ALUMNE

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROVA D'ACCÉS DELS CURSOS ANTERIORS

(Inclou exàmens dels cursos anteriors)