NORMATIVA REGULADORA PAU

NORMATIVA REGULADORA PAU

  • Segell electronic  (Actualitzat 14/06/2021)
  • RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, de la presidenta de la comissió gestora dels processos d'accés i preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, per la qual es fan públics els acords de la comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2020-2021, per a l'alumnat que estiga en possessió del títol de Batxillerat, o de tècnic superior de Formació Professional, o de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.

  • DECRET 38/2021, de 5 de març, del Consell, de regulació de la Comissió gestora de les proves d'accés i preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià.

  • ORDRE 4/2021, de 16 de març, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es modifica l'article 6 de l'Ordre 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen a la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió en les universitats públiques espanyoles.

  • Ordre PCM/2/2021, d'11 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, en el curs 2020-2021.

  • RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2020, de la presidenta de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publiquen les dates del procediment d'admissió en el primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus centres adscrits, per al curs 2020-2021, així com altres acords de la comissió esmentada.

  • RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2020, de la presidenta de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords d'aquesta comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2019/2020, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxillerat, de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional, de tècnic o tècnica superiors d'Arts Plàstiques i Disseny o de tècnic o tècnica esportius superiors, o els equivalents a efectes acadèmics

  • RESOLUCIÓ de 20 de març de 2020, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 3 de març de 2020, de la presidenta de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de la comissió esmentada sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la Universitat del curs 2019-2020, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, o de Tècnic Superior de Formació Professional, o de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.

  • RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publiquen les dates del procediment d'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus centres adscrits, per al curs 2019-2020, així com altres acords de la comissió esmentada.

  • Resolució de 18 de febrer de 2019, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l'esmentada comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2018-2019 per als alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, i de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.

NORMATIVA REGULADORA MAJORS 25, 40 i 45 ANYS

NORMATIVA REGULADORA MAJORS 25, 40 i 45 ANYS