Organismes

Portals

Normativa

Normativa

La direcció general de Tecnologies de la Informació disposa les següents Instruccions de Servici per al funcionament correcte de tots els servicis informàtics disposats per la Conselleria en benefici dels centres educatius.

Instruccions de Servici