Centre Educatiu Intel·ligent

Centre Educatiu Intel·ligent

El Centre Educatiu Intel·ligent es planteja amb l'objectiu d'integrar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la totalitat d'espais existents en un centre.

Este model valencià de Centre Intel·ligent oferix les ferramentes informàtiques necessàries perquè l'ús de les TIC siga una realitat en totes les aules, i siguen accessibles a tot l'alumnat i tot el professorat.

En el curs 2009/2010 es va posar en marxa el primer centre pilot en l'IES El Grao de la ciutat de València. En este curs 2010/2011, altres 17 centres educatius tant de Primària com de Secundària s'han sumat a la fase de pilotatge.

Cada aula ordinària disposa de:

  • Un ordinador (client lleuger) per al professor que servirà com a suport a la seua tasca docent, ja que permetrà accedir a recursos educatius digitals (del servidor de centre o a través d'Internet) i, a més, servirà per a les gestions acadèmiques (accés a l'aplicació ITACA per a passar llista, retards, faltes, notes, etc).
  • Una pissarra digital interactiva (PDI) que permetrà exposar els continguts educatius d'una forma més dinàmica i atractiva.
  • Un projector.
  • Accés a Internet.

A banda de les aules d'informàtica i les aules ordinàries, estos centres disposen del racó multimèdia en totes les aules d'infantil (si és de primària), un servidor multimèdia per a l'aula de música, ordinadors (clients lleugers) en laboratoris i tallers, en les aules PASE, les aules de diversificació curricular, en les de comunicació i llenguatge i en les de pedagogia terapèutica, a més de tindre pissarra digital, projector i accés a Internet en totes estes.

També s'informatitzen les sales del professorat, el servici d'orientació, els departaments didàctics i les biblioteques.

Una de les novetats del centre intel·ligent és l'aposta pel client lleuger en la majoria dels llocs de treball. És una tecnologia que ens permet:

  • Reduir el manteniment. Estos terminals no posseïxen sistema operatiu ni cap altre programari instal·lat, per tant, no cal instal·lar, actualitzar, no hi ha virus, etc.
  • Reduir el consum energètic, fins a un 80% d'estalvi en el consum elèctric.
  • Reduir la generació de calor i soroll.
  • Reduir la necessitat de reposició. Estos terminals no necessiten ser renovats cada 4 o 5 anys com els ordinadors. Només hem de renovar els servidors de centre i les aules d'informàtica perquè admeten programari més actual i que necessita més recursos de processament.

Una altra novetat és la dotació d'àules mòbils, compostes per un equipament de 35 portàtils en Secundària, i de 25 portàtils en Primària i accés a Internet, amb l'objectiu que tot l'alumnat puga accedir a les TIC des dels seus pupitres. A més, es continua apostant per les aules d'informàtica tradicionals.

Una altra nova aposta que es realitza amb el model de centre intel·ligent és el model de centre LliureX, la característica principal del qual és el servidor de centre que centralitza la gestió d'usuaris. Este servidor centralitza i distribuïx tots els servicis i funcionalitats de tots els ordinadors d'un centre docent, incloent-hi tant les aules d'informàtica com la resta de llocs de treball informàtics en qualsevol dependència del centre.

En augmentar la interoperabilitat se simplifica encara més la gestió de les aules, ja que n'hi ha prou amb realitzar la gestió d'usuaris, contrasenyes i fitxers en l'ordinador principal i es distribuïx automàticament fins als servidors d'aula.