Organismes

Portals

LliureX

LliureX

Què és LliureX?

LliureX és una distribució GNU/Linux (un sistema operatiu i un conjunt de programes), totalment plurilingüe, desenrotllada davall el paradigma del programari lliure i específica per a l'àmbit educatiu valencià.

Per què LliureX?

Moltes de les característiques i avantatges que ens proporciona LliureX deriven de les llibertats que ens proporciona el programari lliure:

 • Establir el nostre propi calendari de versions i actualitzacions. D'esta manera podem adaptar-nos al calendari escolar, tot evitant interrupcions durant el curs i afavorint la possibilitat d'oferir la formació en les dates més apropiades. La planificació actual és publicar una nova versió per curs escolar.
 • Adaptació a les particularitats i necessitats del nostre sistema educatiu. En LliureX s'han seleccionat i incorporat programes i utilitats per a atendre les necessitats tant de les distintes assignatures i àrees formatives com dels diferents nivells educatius.
 • Major simplicitat d'instal·lació, administració i ús. LliureX pot ser instal·lat i usat per pràcticament qualsevol membre de la comunitat educativa sense necessitat de tindre coneixements elevats d'informàtica.
 • Disponibilitat de documentació actualitzada que seguix el desenrotllament de la distribució. A més d'afavorir l'aprenentatge, la documentació pot ser usada per part dels docents amb els seus alumnes dins de l'aula, simplifica així l'activitat docent i facilita l'elaboració de nous materials formatius.
 • Difusió dels senyals d'identitat de la Comunitat i l'aprenentatge en llengua valenciana. Com que es tracta de programari lliure, és possible modificar els programes per a traduir-los al valencià.
 • Formació en igualtat d'oportunitats. LliureX està present en tots els centres de la Comunitat, i pot usar-se legalment i gratuïtament tant en l'aula com a casa.

Adaptacions i ferramentes per a l'aula

 • S'han desenrotllat adaptacions específiques per a l'ús en diferents espais singulars del centre. LliureX té versions específiques per a les aules d'infantil i de música, biblioteques i el model d'aula per a les aules d'informàtica.
 • Incorpora de sèrie l'aplicació LliureX Lab, que permet convertir l'aula d'informàtica en un laboratori d'idiomes complet.
 • Amb la ferramenta de Control d'aula facilitem la tasca d'ensenyança al professorat, ja que disposa d'una sèrie de controls (per exemple, donar permís només per a executar una activitat i si l'alumne vol executar altres programes, no pot perquè té denegat el permís d'execució) i, a més, ens permet veure en tot moment, des de l'ordinador del professor, allò que fan els alumnes (veiem el seu escriptori).
 • Una de les novetats principals de la nova versió del sistema operatiu LliureX és la incorporació d'un Model de Centre.
 • Este Model de Centre resol les necessitats de connexió i funcionament de tots els ordinadors d'un centre docent, incloent-hi tant les aules d'informàtica com la resta de llocs de treball informàtics.
 • LliureX ha permés l'estalvi de més de 30 milions d'euros en llicències.
 • En el cas particular de la Formació Professional, trobem que a més dels aspectes educatius, LliureX i el programari lliure tenen també importants repercussions econòmiques i laborals per al nostre alumnat.

LliureX està abordant la seua introducció en els cicles formatius. Ja que l'alumnat de hui, els professionals del demà, han de conéixer els avantatges que ens oferix el programari lliure, i tindre la possibilitat d'aplicar-lo en el món empresarial per a aconseguir que les empreses valencianes siguen més competitives.

Per a més informació, consultar la pàgina web de LliureX: www.lliurex.net