Organismes

Portals

BUENAS PRÁCTICAS TIC

BUENAS PRÁCTICAS TIC

La Conselleria d'Educació sensible davant del repte que planteja la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) presenta el llibre sobre les Bones pràctiques TIC com a suport a les famílies i docents per a la seua utilització en l'àmbit familiar i educatiu.

Este llibre va dirigit a pares i mares, tutors i tutores, docents, familiars i, en general, a qualsevol persona relacionada amb el procés formatiu dels menors, tant en l'aspecte humà com social, tècnic, cultural, professional, etcètera. Se suggerixen i detallen un conjunt de conductes que ajuden els formadors en el dit procés, adaptades a les respectives edats, així com un resum de deu conductes de caràcter general.

La Conselleria d'Educació de la Generalitat vol, a través d'esta publicació, animar els pares i mares i educadors que aprofiten totes les possibilitats que oferix l'ús de les TIC per a millorar la formació dels nostres fills i filles.