Fons Social Europeu FP

Fons Social Europeu FP

 

Dades de contacte

Secció de Gestió de Programes Operatius de Formació Profesional

Correu electrònic de l'FSE de Formació Profesional: fse_fp@gva.es

Telèfons:  961 923429 | 961 923471 | 961 923449 | 961 923412

 961 923367 | 961 923388 | 961 923353 | 961 923517

 

 

Ensenyaments de Formació Professional finançats pel Fons Social Europeu

Els diferents tipus d'ensenyaments de Formació Professional (FP) estan finançats per diferents Programes Operatius:

  • FP de GM i GS: Programa Operatiu Regional FSE CV 2014-2020 y REACT-UE de la CV
  • FPGB: finançada pel Fons Social Europeu.
  • FPGB de garantia juvenil (2ª Oportunitat): Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020.

 

Instruccions per a la gestió i justificació de les actuacions finançades per l'FES 2022-2023

En la RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2022-2023 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior (DOGV núm. 9387 / 20.07.2022), en el seu apartat 23, s'indiquen les Instruccions sobre la gestió i justificació de les actuacions finançades pel Fons Social Europeu per al curs 2022-2023).

Instruccions de gestió per al curso 2022-2023

Oficina Virtual

  •  Accés:
  1. Prémer sobre el següent enllaç per a accedir a : l'Oficina Virtual
  2. Prémer en Centres Educatius. 
  3. Prémer en Centres Públics.
  4. Finalment, prémer en Altres.

 

Models de documents (a enviar a través de l'Oficina Virtual)

Actes

(*)S'han elaborat models d'acta comuns per a tots els tipus d'ensenyament d'FP finançats per l'FSE, amb l'objectiu de facilitar la feina als centres que imparteixen més d'un tipus d'ensenyament finançat. En la relació d'ensenyaments impartits pel centre, s'hauran d'eliminar aquelles modalitats que no s'impartisquen pel centre.

Comunicació

 

Cartells

 

Preguntes més freqüents

Dubtes i preguntes més freqüents en la gestió del Fons Social Europeu

 

Guíes d' informació i publicitat de  l'FSE

Comunicació 2014-2020 

 

 

Manuals d'ajuda

 

Enllaços d'interès

 

 

Programes anteriors