Guia de 2n i 3r Cicle d'Educació Primària (8-12 anys)

Guia de 2n i 3r Cicle d'Educació Primària (8-12 anys)

Materials

Materials elaborats per a realitzar l'experimentació del Portfolio Europeu de les Llengües en 2n i 3r Cicle d'Educació Primària a la Comunitat Valenciana i documents publicats pel Ministeri d'Educació i Ciència.