Cursos d'Actualització Lingüística (CAL)

Cursos d'Actualització Lingüística (CAL)

Els CAL (Cursos d'Actualització Lingüística) tenen com a objectiu principal actualitzar la competència comunicativa idònia i oferir recursos didàctics i metodològics perquè el professorat puga vehicular àrees no lingüístiques en valencià o anglés.

CONVOCATÒRIA CURS 2023-2024

Resolució per la qual es publica la llista provisional de centres que han sol·licitat cursos d'actualització lingüística en valencià o anglés per al curs 2023-2024.