Activitats d'aula

Activitats d'aula

Activitats Inicials per a "El meu primer Portfolio de les Llengües" 
(elaborades per Pilar Pérez Esteve, Montserat Payà, Vicent Roig Estruch i Eva Tarín)

SECCIÓ PEL   ACTIVITATS
Motivació   EPMo01
Presentació del document PEL   EPPr01EPPr02
  Dossier  
Emplenament del PEL Biografia EPBi01 EPBi02 EPBi03 EPBi04 EPBi05 EPBi06 EPBi07 EPBi08 EPBi09 EPBi10 EPBi11 EPBi12 EPBi13
  Passaport  
Participació dels pares i de les mares   EPBi09 EPBi13

Índex general d'activitats inicials

(format pdf)

Codi Títol Nivell Nivell MECR Secció PEL Descriptors
EPPr01 Què és el PEL? 3r i 4t d'Educació Primària P A2.1E A2.1 Passaport, Biografia lingüística, Dossier  
EPPr02 Què és açò? 3r d'Educació Primària   Passaport (pàg.4-5), Biografia lingüística (pàg.4-5)  
EPMo01 Pintem les llengües 3r, 4t, 5t i 6t d'Educació Primària Motivació Biografia lingüística (pàg.5)  
EPBi01 El color de les llengües i la berena 3r, 4t, 5t i 6t d'Educació Primària Motivació Biografia lingüística (pàg.5)  
EPBi02 Busquem un objecte 3r i 4t d'Educació Primària En valencià o en castellá B2. En LE A1 Biografia lingüística, Passaport Descriptor ( 9. Pàg.12)
EPBi03 Parlem de/Talking about... 3r, 4t, 5t i 6t d'Educació Primària En valencià o en castellá B1 en 3r,4t,B2 en 5t i 6t. En LE A1 3r i 4t A2 en 5t i 6t B1 Biografia lingüística, Passaport Parlar (descriptor 7 pàg.16, descriptor 9 pàg.17), conversar (descriptor 4, 7, 8 pàg.18)
EPBi04 Recita un poema/ Say a Rhyme 3r, 4t, 5t i 6t d'Educació Primària En valencià o en castellá B1 en 3r i 4t,B2 en 5t i 6t Biografia lingüística, Passaport, Dossier Parlar 3 i 4 pàg.16. Segona part descriptor 4, pàg. 17
EPBi05 Descriure/ Describing people 6t d'Educació Primària Escoltar B1 en L1-L2, A2 en LE. Llegir B1 en L1-L2, A2 en LE. Parlar B1 en L1-L2, A1- A2 en LE. Conversar B1 en L1-L2, A1 en LE. Escriure A2 en L1-L2, A1 en LE. Biografia lingüística, Passaport Biografia Lingüística:
 • Escoltar descriptor 1 i 5, pàg. 12.
 • Llegir, descriptor 8, pàg. 14.
 • Parlar, descriptor 7, pàg. 16.
 • Conversar, descriptor 6, pàg. 18. Jo també sé, descriptor 2, pàg. 19.
 • Escriure 1 pàg. 20.
EPBi06 La meua cançó de bressol 5t i 6t d'Educació Primària Escoltar. A2 en L1-L2. A1 en LE.Llegir. A2 en L1-L2. A1 en LE. Parlar. A2 en L1-L2. A1 en LE. Escriure A2 en L1-L2. A1 en LE. Biografia Lingüística, Passaport, Dossier Biografia Lingüística:
 • Escoltar, descriptor 3, pàg.12
 • Llegir, descriptors 3, 5 pàg.14
 • Parlar, descriptor 3, 4, 5 pàg.16
EPBi07 El meu conta-televisor/ My Storytelling Television 5t i 6t d'Educació Primària Escoltar B1 en L1-L2, A2 en LE. Llegir B1 en L1-L2, A2 en LE. Parlar B1 en L1-L2, A1- A2 en LE. Conversar B1 en L1-L2, A1 en LE. Escriure A2 en L1-L2, A1 en LE. Biografia lingüística, Passaport, Dossier Biografia lingüística:
 • Llegir, descriptor 5 i 7, pàg. 14. Jo també sé, descriptor 3, pàg. 15.
 • Parlar, descriptor 4, pàg. 17.
 • Conversar, descriptor 8, pàg. 18.
 • Escriure Jo també sé, descriptor 5 i 6 pàg. 21.
EPBi08 Endevina!/ Guess it! 3r, 4t, 5t i 6t d'Educació Primària Escoltar B2 en L1-L2, A1 en LE. Llegir A2 en L1-L2, A1 en LE. Parlar A2 en L1-L2, A1 en LE. Escriure, Expressió escrita A1 en LI, A2 en L1-L2.   Biografia lingüística:
 • Escoltar, Descriptor 7, pàg.12
 • Llegir, descriptors 3, 8.
EPBi09 Les meues arrels 3ri 4t d'Educació Primària Escoltar B2 en L1-L2, A1 en LE. Llegir A2 en L1-L2, A1 en LE. Parlar A2 en L1-L2, A1 en LE. Escriure, Expressió escrita A1 en LI, A2 en L1-L2. Biografia lingüística, Passaport Biografia lingüística
 • Parlar, Descriptor 3, pàg. 16;
 • Conversar, Descriptor 7, pàg. 18.
 • Escriure, Descriptor 1, pàg. 20.
EPBi10 La meua recepta/My recipe. 3r, 4t, 5t i 6t d'Educació Primària Escoltar B1 en L1-L2, A2 en LE. Llegir B1 en L1-L2, A2 en LE. Parlar B1 en L1-L2, A1- A2 en LE. Conversar B1 en L1-L2, A1 en LE. Escriure A2 en L1-L2, A1 en LE. Biografia lingüística, Passaport, Dossier Biografia lingüística:
 • Llegir, descriptor 5 i 7, pàg. 14. Jo també sé, descriptor 3, pàg. 15.
 • Parlar, descriptor 4, pàg. 17.
 • Conversar, descriptor 8, pàg. 18.
 • Escriure, Jo també sé, descriptor 5 i 6 pàg. 21.
EPBi11 Escriure una carta/ Writing a letter. 3r, 4t, 5t i 6t d'Educació Primària Llegir B1 en L1-L2, A2 en LE. Escriure B2 en L1-L2, A1 en LE. Biografia lingüística, Passaport, Dossier Biografia lingüística:
 • Llegir, descriptor 4 i 7, pàg. 14. Jo també sé, descriptor 3, pàg. 15.
 • Escriure, descriptor 4. Jo també sé, descriptor 3 pàg. 21.
EPBi12 Els refranys/ Rhymes 3r i 4t d'Educació Primària Escoltar B1 en L1-L2, A2 en LE. Llegir B1 en L1-L2, A2 en LE. Parlar B1 en L1-L2, A1- A2 en LE. Conversar B1 en L1-L2, A1 en LE. Escriure A2 en L1-L2, A1 en LE. Biografia lingüística, Passaport, Dossier Biografia lingüística:
 • Escoltar, descriptor 2, pàg. 12.
 • Llegir, descriptor 3, 4, 5 , pàg. 14. Jo també sé, descriptor 4, pàg. 15.
 • Parlar, descriptor 3, pàg. 16. Jo també sé, descriptor 4, pàg. 17.
 • Conversar, descriptor 8, pàg. 18. Jo també sé, descriptor 5, pàg. 19.
 • Escriure, Jo també sé, descriptor 5 i 6 pàg. 21.
EPBi13 Et convenceré/ Giving reasons 5t i 6t d'Educació Primària Llegir B1 en L1-L2, A2 en LE. Escriure B2 en L1-L2, A1 en LE.