Auxiliars de conversa

Auxiliars de conversa

Temporal

Auxiliars de conversa

PROGRAMA D'AUXILIARS DE CONVERSA - CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT (Centres de Primària, ESO, FP, FPA)

 

TRÀMITS PAGAMENT

INFORMACIÓ

DOCUMENTACIÓ

FORMACIÓ I DIDÀCTICA

LEGISLACIÓ

Les Bases de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i el Ministeri d'Educació i Formació Professional per dotar d'auxiliars de conversa els centres educatius valencians preveu la incorporació d'auxiliars de conversa en llengua estrangera (anglés) a centres educatius públics durant el període octubre-maig de cada curs escolar.

 

PROGRAMA D'AUXILIARS DE CONVERSA - MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL (MEFP) 

 

ACCÉS A CONVOCATÒRIA ACTUAL

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 

FORMACIÓ I DIDÀCTICA

MÉS INFORMACIÓ