nous codis de conveni

Amb motiu de l'aprovació del Reial Decret 713/2010, sobre registre i depòsit de convenis i acords col•lectius de treball, s'han produït modificacions importants en relació amb els codis actuals dels convenis col·lectius.

En primer lloc, s'ha modificat l'estructura dels codis dels convenis i acords col•lectius de treball, que han passat de tindre 7 dígits a 14 dígits.

En conseqüència, quan es dispose a realitzar qualsevol tràmit relatiu a un conveni o acord col•lectiu de treball que ja dispose d'un codi de 7 dígits, ha de comprovar prèviament el nou codi que ja té assignat. Al peu d'esta pàgina es troben els accessos a les taules de conversió dels codis antics als nous. Faça clic en l'accés que figura al peu d'esta pàgina que es corresponga amb l'àmbit territorial del conveni que ha de registrar.

En el cas que el seu codi de conveni no figure en la relació, ha de posar-se en contacte per correu electrònic amb la unitat administrativa competent en raó de l'àmbit territorial del conveni. En l'apartat ‘contactar' del nostre web figuren les adreces de correu d'estes unitats.

En segon lloc, s'ha ampliat l'àmbit dels acords col·lectius a què cal assignar un codi de conveni o acord col·lectiu de treball.

En el cas que no s'haja facilitat anteriorment cap codi de conveni al seu acord col·lectiu, encara que no siga la primera vegada que es firma, ha de registrar-lo com un acord sense antecedents.

Àmbit territorial del Conveni Taula de conversió
80  Comunitat Valenciana Orde alfabètic Orde numèric
03  Alacant Orde alfabètic Orde numèric
12  Castelló Orde alfabètic Orde numèric
46  València Orde alfabètic Orde numèric