Cultura

Cultura

ACCIONS ÀREA CULTURA

DOCUMENTACIÓ COMUNA A TOTS ELS COMPONENTS:

1.- ANNEXOS ORDRE 1030/2021:

1.1. Annex IV-B Cessió dades Cultura

1.2. Formulari absència conflicte d'interessos (DACI):

A) Formulari a emplenar pel beneficiari/contractista:

- Annex  IV-C Daci DSNH Beneficiaris Cultura 

B) Formulari a emplenar per l'Administració:

 -Annex formulari DACI Cultura  

1.3. Annex III-D Formulari Ajudes Estat Cultura

2.- LOGOS:

2.1. Logos de 3 ( Next Generation, PERTE i Ministeri de Cultura i Esport)

2.2. Logos de 4 ( Next Generation, PERTE, Ministeri de Cultura i Esport i Conselleria d'Educació, Cultura i Esport)

 

COMPONENT 24: REVALORACIÓ DE LA INDÚSTRIA CULTURAL

1. ANNEX DE LA UNIÓ EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 24

2. ANNEX COMPONENT 24 REVALORACIÓ DE LA INDÚSTRIA CULTURAL

 

COMPONENT 25: ESPANYA HUB AUDIOVISUAL D'EUROPA (SPAIN AVS HUB)

1. ANNEX DE LA UNIÓ EUROPEA DE FITES I OBJECTIUS DEL COMPONENT 25

2. ANNEX COMPONENT 25 SPAIN AUDIOVISUAL HUB