Curs 2023-2024 / Pla d'Actuació per a la Millora

Curs 2023-2024 / Pla d'Actuació per a la Millora

NORMATIVA

Ajudes econòmiques per a centres concertats  

 

 

Hores addicionals de professorat per a centres concertats