Organismes

Portals

Curs 2017-2018

Curs 2017-2018

Curs 2017-2018

PROEDUCAR. RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018

PROEDUCAR. Correcció d'errades de la RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA RECURSOS ECONÒMICS A UPHS I CENTRES PÚBLICS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PAM CURS 2017/2018
(Publicat en DOGV el 21 de novembre de 2017)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 7 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES CENTRES CONCERTATS DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES PER A REDUCCIÓ ABANDONAMENT ESCOLAR CURSO 2017/2018
(Publicat en DOGV el 16 de novembre de 2017)

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 4 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

INSTRUCCIONS I DOCUMENTACIÓ JUSTIFICACIÓ AJUDES ECONÒMIQUES CENTRES PRIVATS CONCERTATS

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES CENTRES CONCERTATS DESENVOLUPAMENT DE LA COMPENSACIÓ EDUCATIVA CURS 2017/2018
(Publicat en DOGV el 16 de novembre de 2017)

RESOLUCIÓN de 13 de novembre de 2017

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 4 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

INSTRUCCIONS I DOCUMENTACIÓ JUSTIFICACIÓ AJUDES ECONÒMIQUES CENTRES PRIVATS CONCERTATS

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE L'ASSIGNACIÓ D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017)
(Publicat en DOGV l'11 de juliol de 2017)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de juny de 2017

RESOLUCIÓ PROVISIONAL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017) (Publicat el 2 de juny de 2017)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017)

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES REGULA EL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA (PAM) I DOTACIÓ PROFESSORAT ADDICIONAL
(Publicat en DOGV el 6 d'abril de 2017)

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2017

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 d'abril de 2017 (DOGV 27/04/2017)

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 d'abril de 2017 (DOGV 10/05/2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE L'ASSIGNACIÓ D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017)

ACLARIMENT

  • En els annexos, només apareixen els centres que compten amb alguna assignació d'hores addicionals de professorat o algun programa autoritzat
RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE L'ASSIGNACIÓ D'HORES ADDICIONALS DE PROFESSORAT PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017)

(Pendent d'actualització les hores adicionals de professorat d'Audició i Llenguatge per a NESE)

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017)

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA MILLORA CURS 2017/2018. (RESOLUCIÓ DE 4 D'ABRIL DE 2017 DOGV 06.04.2017)