Organismes

Portals

Curs 2018-2019

Curs 2018-2019

Curs 2018-2019

PAM. RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019. Autorització Taller de reforç a l'ESO. Curs 2018-2019

PAM. INSTRUCCIÓ de 29 de març de 2019. Sol·licitud Taller de reforç a l' ESO. Curs 2018-2019

 

PAM. RESOLUCIÓ DEFINITIVA de 3 de desembre de 2018. Ajudes econòmiques centres concertats

PAM. RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 26 d'octubre de 2018. Ajudes econòmiques centres concertats

PAM. CORRECCIÓ d'errades de la RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018. Centres concertats

PAM. RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018. Centres concertats

PAM. RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 7 de setembre de 2018. Centres concertats

PAM. RESOLUCIÓ de 20 d'agost de 2018. Centres públics

PAM. RESOLUCIÓ de 16 d'agost de 2018

PAM. RESOLUCIÓ de 16 d'agost de 2018

PAM. ORDRE 33/2018, de 10 d'agost

PROEDUCAR. Autorització provisional dels Tallers