Organismes

Portals

Curs 2020-2021 / Pla d'Actuació per a la Millora

Curs 2020-2021 / Pla d'Actuació per a la Millora

NORMATIVA

Resolució de 17 de juliol de 2020 (Justificació i pagament ajudes econòmiques / Centres concertats)

Correció d'errades de la Resolució de 17 de juliol de 2020 (Justificació i pagament ajudes econòmiques / Centres concertats)

 

Resolució de 17 de juliol de 2020 (Ajudes econòmiques / Centres concertats)

 

Resolució de 17 de juliol de 2020 (Hores adicionals professorat / Centres concertats)